Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vuhongquan007 trong 03:38:46 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21108Tiêu đề: bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: vuhongquan007 trong 03:38:46 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2014
nhờ thầy cô và các bạn giải giúp mình bài này
Câu 24: Cho mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm các phần tử điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Mạch chỉ có tần số góc thay đổi được. Khi ômega = ômega 1 = 100pi thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại. Khi ômega = ômega 2 = 2ômega 1 thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện cực đại. Biết rằng khi giá  trị ômega = oomega 1  thì Z L + 3Z C = 400Ω. Giá trị L bằng
    A. 4/7pi H.   B. 3/4pi H.   C. 4/3pi H.   D. 7/4pi H.
đáp án là A


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: masoi_hd trong 04:36:21 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2014
nhờ thầy cô và các bạn giải giúp mình bài này
Câu 24: Cho mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm các phần tử điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Mạch chỉ có tần số góc thay đổi được. Khi ômega = ômega 1 = 100pi thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại. Khi ômega = ômega 2 = 2ômega 1 thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện cực đại. Biết rằng khi giá  trị ômega = oomega 1  thì Z L + 3Z C = 400Ω. Giá trị L bằng
    A. 4/7pi H.   B. 3/4pi H.   C. 4/3pi H.   D. 7/4pi H.
đáp án là A
[tex]\omega _1=\frac{1}{L}\sqrt{\frac{L}{C}-\frac{R^2}{2}}[/tex] và [tex]\omega _2=\frac{1}{C}\frac{1}{\sqrt{\frac{L}{C}-\frac{R^2}{2}}}[/tex] ==> [tex]\omega _1L=\frac{1}{\omega _2C}=\frac{1}{2\omega _1C}[/tex] (1)
Theo bài [tex]\omega _1L+\frac{3}{\omega _1C}=400[/tex] (2)
Thay (1) vào (2) ta được [tex]L=\frac{400}{7\omega _1}=\frac{4}{7\Pi }[/tex]