Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: miamiheat(HSBH) trong 11:56:08 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21104Tiêu đề: Tổng hợp hai pha dao động
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 11:56:08 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2014
1.Cho hai dao động điều hoà cùng phương; x_1=2 cos(4t+φ_1) cm và x_2=2 cos(4t+φ_2)cm. Với 0<=φ_1 - φ_2<=π. Biết pt dao động tổng hợp x=2 cos(4t+π/6)cm. Pha ban đầu φ_2 là?
2.Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số với biên độ và pha ban lần lượt A_1= 20cm, φ_1= π/3; A_2(thay đổi được) và φ_2= -π/2. Tìm A_2 để biên độ dao động tổng hợp A có giá trị nhỏ nhất.
Mọi người giúp mình với?Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp hai pha dao động
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:43:31 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2014
1.Cho hai dao động điều hoà cùng phương; x_1=2 cos(4t+φ_1) cm và x_2=2 cos(4t+φ_2)cm. Với 0<=φ_1 - φ_2<=π. Biết pt dao động tổng hợp x=2 cos(4t+π/6)cm. Pha ban đầu φ_2 là?

Xem lời giải trong file đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp hai pha dao động
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:47:28 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2014

2.Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số với biên độ và pha ban lần lượt A_1= 20cm, φ_1= π/3; A_2(thay đổi được) và φ_2= -π/2. Tìm A_2 để biên độ dao động tổng hợp A có giá trị nhỏ nhất.
Mọi người giúp mình với?Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp hai pha dao động
Gửi bởi: Vp3.kilo trong 03:43:30 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2014

2.Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số với biên độ và pha ban lần lượt A_1= 20cm, φ_1= π/3; A_2(thay đổi được) và φ_2= -π/2. Tìm A_2 để biên độ dao động tổng hợp A có giá trị nhỏ nhất.
Mọi người giúp mình với?

Sao lạ vậy thầy, theo em thì mình cứ dựa vào định lý consin:[tex]A^{2}=A_{1}^{2}+A_{2}^{2}+2A_{1}A_{2}cos(\frac{5\Pi }{6})[/tex]
Xét hàm số với ẩn A2 tham số A1 thì Amin khi và chỉ khi [tex]A_{2}=\frac{A_{1}\sqrt{3}}{2}[/tex]

Khi em thay kết quả rồi tổng hợp dao động thì được Aem<A thầy.  8-x 8-x 8-x 8-x