Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: miamiheat(HSBH) trong 10:56:36 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21102Tiêu đề: Vật lý 12
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 10:56:36 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2014
1.Cho hai dao động điều hoà cùng phương; x_1=2 cos(4t+φ_1) cm và x_2=2 cos(4t+φ_2)cm. Với 0<=φ_1 - φ_2<=π. Biết pt dao động tổng hợp x=2 cos(4t+π/6)cm. Pha ban đầu φ_2 là?
2.Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số với biên độ và pha ban lần lượt A_1= 20cm, φ_1= π/3; A_2(thay đổi được) và φ_2= -π/2. Tìm A_2 để biên độ dao động tổng hợp A có giá trị nhỏ nhất.
Mọi người giúp mình với?


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý 12
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:43:15 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2014
Đặt tên sai quy định bài đăng bị khóa! Đề nghị xem lại Quy định về cách đặt tên chủ đề ở bên trên!