Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huynhminhkhang trong 09:17:42 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21097Tiêu đề: dao động cơ
Gửi bởi: huynhminhkhang trong 09:17:42 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2014
1) Một con lắc đơn có khối lượng m=3kg dao động với chu kì T=2s và biên độ góc là 4o. Do chịu tác dụng của lực cản nên con lắc dao động tắt dần và chỉ sau 1010s thì ngừng dao động. xem dao động tắt dần này có cùng chu kì với con lắc khi không chịu tác dụng của lực cản. Lấy g=10 m/s2. Độ lớn của lực cản tác dụng lên con lắc là:
A. 1,88 N
B. 8,118 N
C. 0,188 N
D. 0,811 N

2) Một thang máy bắt đầu đi xuống, trong 4s đầu vận tốc tăng đều đến 4m/s, trong 8s tiếp theo thang máy chuyển động đều, rồi chuyển động chậm dần đều đến khi dừng lại cũng sau 8s. Trong thang máy có treo đồng hồ quả lắc mà dao động của thanh treo quả lắc xem như dao động điều hòa. Biết đồng hồ chạy đúng giờ khi nó đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều. Lấy g= 9,8 m/s2. Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy chuyển động đến khi dừng lại là:
A. 0,015s
B. 0,01s
C. 0,02s
D. -0,025s

Mọi người giúp với


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:57:52 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2014
1) Một con lắc đơn có khối lượng m=3kg dao động với chu kì T=2s và biên độ góc là 4o. Do chịu tác dụng của lực cản nên con lắc dao động tắt dần và chỉ sau 1010s thì ngừng dao động. xem dao động tắt dần này có cùng chu kì với con lắc khi không chịu tác dụng của lực cản. Lấy g=10 m/s2. Độ lớn của lực cản tác dụng lên con lắc là:
A. 1,88 N
B. 8,118 N
C. 0,188 N
D. 0,811 N

Độ giảm biên sau mỗi chu kì (tương tự con lắc lò xo): [tex]\Delta S_0=4\frac{\mu mg}{k}=\frac{4F_C}{m\omega ^2}[/tex]  (1)

Số dao động: [tex]\frac{1010}{2}=\frac{S_0}{\Delta S_0}=\frac{l\alpha _0}{\Delta S_0}[/tex]  (2)

(1), (2) => Fc = 1,023.10^-3 N