Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huynhminhkhang trong 10:17:45 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21086Tiêu đề: dao động cơ
Gửi bởi: huynhminhkhang trong 10:17:45 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2014
Con lắc đơn gồm vật nhỏ có khối lượng m và dây treo dài l đang dao động điều hòa với biên độ góc αo. Khi vật nhỏ đang đi qua VTCB thì 1 viên đạn khối lượng m/2 chuyển động ngược chiều tới dính chặt vào nó. Cơ năng dao động của hệ tăng gấp 6 lần so với  trước. Tốc độ viên đạn là:
A. 2α0√gl
B.3α0√gl
C. 6α0√gl
D. 4α0√gl

Mọi người giúp gấp


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:16:07 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2014
Con lắc đơn gồm vật nhỏ có khối lượng m và dây treo dài l đang dao động điều hòa với biên độ góc αo. Khi vật nhỏ đang đi qua VTCB thì 1 viên đạn khối lượng m/2 chuyển động ngược chiều tới dính chặt vào nó. Cơ năng dao động của hệ tăng gấp 6 lần so với  trước. Tốc độ viên đạn là:
A. 2α0√gl
B.3α0√gl
C. 6α0√gl
D. 4α0√gl

Mọi người giúp gấp

W' = 6W <=> [tex]\frac{1}{2}(m+m')V^2_m_a_x=6.\frac{1}{2}mv_0^2=>v_m_a_x=2v_0[/tex]  (1)

Bảo toàn động lượng: chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của vật m.

TH1: Sau va chạm hệ vật chuyển động theo chiều ban đầu của m

[tex]mv_0-m'v'=(m+m')V_m_a_x[/tex]  (2)

TH2: Sau va chạm hệ vật chuyển động ngược chiều ban đầu của m

[tex]mv_0-m'v'=-(m+m')V_m_a_x[/tex]  (3)

từ (1), (2) => v' = -4vo

từ (1), (3) => v' = 8vo

với [tex]v_0=\alpha _0\sqrt{gl}[/tex]