Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SolA trong 08:12:11 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21085Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều khó
Gửi bởi: SolA trong 08:12:11 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2014
1. Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm cuộn dây k thuần cảm nối tiếp với điện trở R=[tex]100\sqrt{3}[/tex] nt với hộp kín V. Biết hệ số tự cảm cuộn dây là L=[tex]3/{\pi}[/tex]. Khi đặt vào giữa hai đầu AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V, f=50Hz thì giá trị hiệu dụng ở các đầu tương ứng là [tex]U_d=100V[/tex] 2 đầu hộp kín là 250V Công suất tiêu thụ hộp X có giá trị bằng:
A. 42,18W
​B. 20,62W​
C. 36,72W
​D. 24,03W

2. Cho mạch LRC có , cuộn dây  có độ tự cảm thay đổi được. người ta đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u=[tex]120\sqrt{2}cos(\omega t - {\pi}/3)[/tex] . Khi cảm kháng của cuộn dây là [tex]30\Omega[/tex] thì công suất đoạn mạch có giá trị lớn nhất và nhận thấy [tex]u_{RC} [/tex] vuông góc với [tex] u_{d} [/tex] . Công suất lớn nhất này có giá trị:
A. 192W ​
B. 130W​
C. 216W​
D. 220W

3. Cho mạch LRC có , tụ C thay đổi được. người ta đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u=[tex]150\sqrt{2}cos(\omega t)[/tex] . Khi C=[tex]C_{1}={62,5}/\pi (\mu F)[/tex] thì công suất đoạn mạch có giá trị lớn nhất là 93,75W Khi C=[tex]C_{2}=1/{9 \pi} (mF) [/tex]thì [tex]u_{RC} [/tex] vuông góc với [tex] u_{d}[/tex] . U cuộn dây là:
A.90V
B.120V
C.75V
D.75\sqrt{2}

4.  Một hộp đen có 4 đầu dây A,B,C,D chứa 3 phần tử R,L,C=[tex]{10^{-5}}/{5\pi}(H)[/tex] nt trong đó cuộn dây thuần cảm. Mắc vào 2 đầu A B 1 hđt xc [tex]u_{AB}=U_0cos(100\pi t - {\pi}/2)[/tex](V) thì [tex]u_{CD}=2U_0cos100\pi t[/tex](V). Biết rằng trong mạch k xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Các gt R L:
A.[tex]20\Omega, {0,4}/\pi[/tex]
B.[tex]20\Omega, {0,5}/\pi[/tex]
C.[tex]40\Omega, {0,4}/\pi[/tex]
D.[tex]20\Omega, {0,5}/\pi[/tex]

5. Đặt vào 2 đầu 1 hộp kín X 1 hđt xc u=[tex]50cos(100\omega t + {\pi}/6)[/tex] thì i=[tex]2cos(100\omega t + {2\pi}/3)[/tex]. Khi đặt u=[tex]50\sqrt{2}cos(200\omega t + {2\pi}/3)[/tex] thì i=[tex]\sqrt{2}cos(200\omega t + \pi/6)[/tex]. X chứa những phần tử nào?
A.[tex]R=25\Omega, L={5}/{12\pi}(H)[/tex]
B.[tex]L={1,5}/{\pi}.{10^{-4}}(H), C={1,5}/\pi{10^{-4}}(F)[/tex]
C.[tex]L={5}/{12\pi}(H), C={1,5}/\pi.{10^{-4}}(F)[/tex]
D.[tex]R=25\Omega, L={2,5}/{\pi}(H), C={10^{-4}}(F)[/tex]mong mọi người giúp mình đang cần gấp
cảm ơn nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều khó
Gửi bởi: SolA trong 01:02:43 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2014
giúp mình mấy bài này với   :-\ :-\