Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: zjzjbum trong 12:17:48 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21084Tiêu đề: Bài điện khó 2014
Gửi bởi: zjzjbum trong 12:17:48 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2014
Nhờ thầy và các bạn giúp mình mấy câu ...

Câu 1 .Cho đoạn mạch AB được ghép bởi các đoạn mạch nối tiếp nhau: Đoạn AM chứa điện trở R1 = R, đoạn MN chứa cuộn cảm thuần L, đoạn NB chứa tụ điện C. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều ổn định, khi đó UAM = UAB. Mắc thêm một điện trở R2 = R nối tiếp vào mạch thì thấy trong số các điện áp hiệu dụng UAM, UMN, UNB có một điện áp tăng, hai điện áp còn lại giảm. Giá trị R và vị trí mắc R2 vào mạch là
Chọn câu trả lời đúng:
A. R bất kì, mắc vào đoạn AM.
B. R > √2 ZL, mắc vào đoạn MN.
C. R >√2 ZL, mắc vào đoạn MB.
D. R >√3 ZL, mắc vào đoạn MB.

Câu 2:.Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2πt + π/4) + 9 cm. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian bằng 12,25 chu kỳ kể từ thời điểm ban đầu, có giá trị gần với
Chọn câu trả lời đúng:
A. 514,1 cm.
B. 480 cm.
C. 494,1 cm.
D. 490 cm

Câu 3:Cho mạch điện xoay chiều RLC có cuộn thuần cảm L có thể thay đổi giá trị được. Dùng 3 vôn kế xoay chiều có điện trở lớn để đo điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử. Điều chỉnh giá trị của L thì nhận thấy điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm lớn gấp 2 lần điện áp hiệu dụng cực đại trên điện trở. Hỏi điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng trên tụ khi đó?
A.1/3     B.3             C.4         D.4/3


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện khó 2014
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 09:18:47 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2014
Câu 2:.Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2πt + π/4) + 9 cm. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian bằng 12,25 chu kỳ kể từ thời điểm ban đầu, có giá trị gần với
Chọn câu trả lời đúng:
A. 514,1 cm.
B. 480 cm.
C. 494,1 cm.
D. 490 cm
[/quote]
Ta đưa phương trình về X = x-9 = 10cos(2πt + π/4)cm cho dễ thấy (+9cm chỉ để gây khó nhìn thôi, không ảnh hưởng kết quả bài toán)
Ở thời điểm t = 0, x = [tex]5\sqrt{2}[/tex], v<0.
t = 12,25s = 12T+T/4 suy ra S = 48A + [tex]10\sqrt{2}[/tex]= 494,1cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện khó 2014
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 09:31:55 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2014
Câu 3:Cho mạch điện xoay chiều RLC có cuộn thuần cảm L có thể thay đổi giá trị được. Dùng 3 vôn kế xoay chiều có điện trở lớn để đo điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử. Điều chỉnh giá trị của L thì nhận thấy điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm lớn gấp 2 lần điện áp hiệu dụng cực đại trên điện trở. Hỏi điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng trên tụ khi đó?
A.1/3     B.3             C.4         D.4/3
[/quote]
L thay đổi để Ulmax nên ta có:[tex]U_{Lmax}=\frac{U_{AB}\sqrt{R^{2}+Zc^{2}}}{R}; ZL = \frac{R^{2}+Zc^{2}}{Zc}[/tex]
URmax = UAB (cộng hưởng); theo đêf Ulmax = 2URmax = 2UAB (1)nên [tex]Zc=R\sqrt{3}[/tex]
[tex]Zc=R\sqrt{3}[/tex] [tex]\rightarrow[/tex] [tex]\rightarrow Zl=4R/\sqrt{3}[/tex]
Ta có: [tex]Uc=\frac{U_{AB}Zc}{\sqrt{R^{2}+(Zl-Zc)^{2}}}=3U_{AB}/2[/tex] (2)
Lập tỉ số (1), (2) suy ra Ulmax = 4Uc/3


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện khó 2014
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 09:50:06 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2014
Câu 1 .Cho đoạn mạch AB được ghép bởi các đoạn mạch nối tiếp nhau: Đoạn AM chứa điện trở R1 = R, đoạn MN chứa cuộn cảm thuần L, đoạn NB chứa tụ điện C. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều ổn định, khi đó UAM = UAB. Mắc thêm một điện trở R2 = R nối tiếp vào mạch thì thấy trong số các điện áp hiệu dụng UAM, UMN, UNB có một điện áp tăng, hai điện áp còn lại giảm. Giá trị R và vị trí mắc R2 vào mạch là
Chọn câu trả lời đúng:
A. R bất kì, mắc vào đoạn AM.
B. R > √2 ZL, mắc vào đoạn MN.
C. R >√2 ZL, mắc vào đoạn MB.
D. R >√3 ZL, mắc vào đoạn MB.
[/quote] Lưu ý là trước hay sau khi mắc thêm mạch xảy ra cộng hưởng
Th1: mắc vào đoạn AM thì UAM không đổi (loại)
TH2: mắc vào đoạn MN: UAM = Ur1 <UAB(giảm); Uc (giảm) còn để thoả mãn thằng này tăng thì [tex]Ul = \frac{U_{AB}\sqrt{R^{2}+Zl^{2}}}{2R}>\frac{U_{AB}Zl}R{}\rightarrow R>Zl\sqrt{3}[/tex] (loại)
Suy ra phải  mắc vào đoạn MB với [tex]R>Zl\sqrt{3}[/tex]