Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: MTP trong 10:56:48 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21075Tiêu đề: Bài dao động điều hòa Vật lý 12
Gửi bởi: MTP trong 10:56:48 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014
câu 1)Một vật dao động điều hòa với tần số f=2Hz.Sau 2.25s kể từ khi vật bắt đầu dao động vật có li độ x=5cm và vận tốc 20pi cm/s.Phương trình dao động của vật là.
câu 2)Một vật dđđh với chu kì 2s.tại thời điểm t=0 vật có gia tốc a=10cm/s2,vận toccs v=-picăng3(cm/s) Phuong trinh dao động của vật là
m.n giải giùm em bài này..Mọi người giải xong nhớ lên phần chat cho em hỏi rõ


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động điều hòa Vật lý 12
Gửi bởi: habilis trong 11:18:12 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014
câu 1)Một vật dao động điều hòa với tần số f=2Hz.Sau 2.25s kể từ khi vật bắt đầu dao động vật có li độ x=5cm và vận tốc 20pi cm/s.Phương trình dao động của vật là.
Ta có f=2Hz nên [tex]\omega[/tex] =4[tex]\Pi[/tex]
Đặt 2 phương trình: [tex]x=5.cos(4\Pi t+\phi )[/tex]
[tex]x=-\omega 5.sin(4\Pi t+\phi )[/tex]
Lấy dưới chia trên ta có tan([tex]4\Pi t+\phi )[/tex]=-1.
Đáp số tự giải.


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động điều hòa Vật lý 12
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:59:36 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014

câu 2)Một vật dđđh với chu kì 2s.tại thời điểm t=0 vật có gia tốc a=10cm/s2,vận toccs v=-picăng3(cm/s) Phuong trinh dao động của vật là
m.n giải giùm em bài này..Mọi người giải xong nhớ lên phần chat cho em hỏi rõ

[tex]\frac{a^{2}}{\omega ^{4}}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}=A^{2}[/tex]

Có T => w
như vậy sẽ tính được A = 2
còn mỗi pha ban đầu
Vmax = 2 pi
v / Vmax = căn 3/2
và v <0 ( nằm khoảng 0-180 độ)
Vậy pha ban đầu ở 30 độ hoặc 150 đô
lại có a >0 => x<0 => đang ở 150 độ
=> pt
x = 2 cos ( pi t + 5pi/ 6)
=> ở vị trí