Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Alt 3 trong 08:33:52 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21072Tiêu đề: Bài tập dao động cơ.
Gửi bởi: Alt 3 trong 08:33:52 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014
Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở địa điểm A, a đồng hồ đến địa điểm B thì trong môt ngày đêm đồng hồ chạy nhanh 5 phút. Biết gia tốc trọng trường tại B lớn hơn gia tốc trọng trường tại a là 0,1 %. Khi di chuyển từ A đến B thì chiều dài của con lắc đã:

Đáp án: Giảm 0,6%

Mong các bạn giúp đỡ mình bài tập này, mình cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động cơ.
Gửi bởi: SầuRiêng trong 10:40:25 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014
Thời gian đồng hồ chạy nhanh trong 1 ngày đêm:
[tex]\Delta t=t\frac{\Delta T}{T_{1}}=t(\sqrt{\frac{l_{2}}{l_{1}}}-1-\frac{1}{2}\frac{\Delta g}{g_{1}})[/tex] (1)
Trong đó:
[tex]\Delta t=t_{2}-t_{1}=-5.60s[/tex]
t=86400s
[tex]\frac{\Delta g}{g_{1}}=0,1[/tex]%
Giải (1)=> [tex]\frac{l_{2}}{l_{1}}[/tex] =0,994
=> [tex]\frac{\Delta l}{l_{1}}= \frac{l_{2}}{l_{1}}-1[/tex] = -0,6%