Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Alt 3 trong 09:44:17 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21067Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều.
Gửi bởi: Alt 3 trong 09:44:17 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2014
Cho đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở thuần R, tụ có dung kháng [tex]Z_{C}[/tex] và cuộn cảm thuần có cảm kháng [tex]Z_{L}[/tex]. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng của các đoạn mạch là [tex]U_{RC} = \dfrac{U}{\sqrt{2}}[/tex], [tex]U_{L} = U\sqrt{2}[/tex]. Khi đó ta có hệ thức :
[tex]8R^{2} = Z_{L}\left(Z_{L} - Z_{C}\right) [/tex]

[tex]R^{2} = 7Z_{L}Z_{C}[/tex]

[tex]5R = \sqrt{7}\left(Z_{L} - Z_{C}\right)[/tex]

[tex]\sqrt{7}R = \dfrac{Z_{L} + Z_{C}}{2}[/tex]

Mong các bạn giúp đỡ mình bài tập này, mình cảm ơn! :)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều.
Gửi bởi: SầuRiêng trong 10:02:41 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014
Bạn xem bài giải (trích giải DHVinh lần 2 - thầy Hải)