Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kientd31 trong 11:11:26 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21057Tiêu đề: bài sóng dừng khó.
Gửi bởi: kientd31 trong 11:11:26 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2014
Trong giờ thực hành hiện tượng sóng dừng trên dây có hai đầu cố định, người ta sử dụng máy phát dao động có tần số f thay đổi được. Vì tốc độ truyền sóng trên dây tỉ lệ thuận với căn bậc 2 của lực căng dây nên lực căng dây cũng thay đổi được. Khi lực căng dây là F1 thay đổi tần số dao động của máy phát thì nhận thấy trên dây xuất hiện sóng dừng với hai giá trị tần số liên tiếp f1, f2 thỏa mãn f2-f1=32 Hz. Khi lực căng dây F2=2.F1 và lặp lại thí nghiệm như trên thì hiệu hai tần số liên tiếp cho sóng dừng trên dây là:
A: 96 Hz              B: 22,62 Hz                 C: 8Hz                    D: 45,25Hz
Các bạn và thầy cô giúp e với ạ..


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng dừng khó.
Gửi bởi: duong456 trong 06:35:28 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2014
D cu nhé. ta có Fcb1= v/2l= 32
F2 =2 F1 ---> v2 = [tex]\sqrt{2}v1[/tex] -----> fcb2 = fcb1.căn(2) = 45,25
Tiêu đề: Trả lời: bài sóng dừng khó.
Gửi bởi: vuvannam3181 trong 07:26:27 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2014
mình thấy có vẻ bạn trợ giúp chưa rõ lắm.ý mình là bạn hỏi có thể xem bài này tại đây
có thể bạn cần nhé bài này trong sgk nâng cao 12 trang 95 bên phải nhé.


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng dừng khó.
Gửi bởi: masoi_hd trong 08:29:33 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2014
mình thấy có vẻ bạn trợ giúp chưa rõ lắm
Bạn chưa rõ đoạn nào phải nói bạn ý mới biết đường mà giải đáp chứ =))
Với sợi dây hai đầu cố định thì điều kiện để có sóng dừng là [tex]l=k\frac{\lambda }{2}[/tex] từ đó ta dễ dàng có được: [tex]f_{k+1}-f_k=\frac{v}{2l}[/tex]. Tốc độ truyền sóng trên dây được xác định theo hệ thức [tex]v=\sqrt{\frac{F}{\mu }}[/tex] (F là lực căng)
Áp dụng với bài này:
+ TH lực căng là F1: [tex]f_2-f_1=\frac{v_1}{2l}=\frac{1}{2l}\sqrt{\frac{F_1}{\mu }}[/tex] (1)
+ TH lực căng là F2 = 2F1: [tex]f_2'-f_1'=\frac{v_2}{2l}=\frac{1}{2l}\sqrt{\frac{F_2}{\mu }}[/tex] (2)
Lấy (2) chia (1) vế với vế ta có: [tex]\frac{f_2'-f_1'}{f_2-f_1}=\sqrt{\frac{F_2}{F_1}}=\sqrt{2 }\Rightarrow f_2'-f_1'=(f_2-f_1)\sqrt{2}=45,254834[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài sóng dừng khó.
Gửi bởi: vuvannam3181 trong 06:19:14 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014
mình thấy có vẻ bạn trợ giúp chưa rõ lắm
Bạn chưa rõ đoạn nào phải nói bạn ý mới biết đường mà giải đáp chứ =))
Với sợi dây hai đầu cố định thì điều kiện để có sóng dừng là [tex]l=k\frac{\lambda }{2}[/tex] từ đó ta dễ dàng có được: [tex]f_{k+1}-f_k=\frac{v}{2l}[/tex]. Tốc độ truyền sóng trên dây được xác định theo hệ thức [tex]v=\sqrt{\frac{F}{\mu }}[/tex] (F là lực căng)
Áp dụng với bài này:
+ TH lực căng là F1: [tex]f_2-f_1=\frac{v_1}{2l}=\frac{1}{2l}\sqrt{\frac{F_1}{\mu }}[/tex] (1)
+ TH lực căng là F2 = 2F1: [tex]f_2'-f_1'=\frac{v_2}{2l}=\frac{1}{2l}\sqrt{\frac{F_2}{\mu }}[/tex] (2)
Lấy (2) chia (1) vế với vế ta có: [tex]\frac{f_2'-f_1'}{f_2-f_1}=\sqrt{\frac{F_2}{F_1}}=\sqrt{2 }\Rightarrow f_2'-f_1'=(f_2-f_1)\sqrt{2}=45,254834[/tex]
bạn ma soi hiểu nhầm ý mình rồi ý mình là bạn kientd31 chưa rõ thì có thể xem thêm tại sgk nâng cao trang 95 chứ không phải mình ko hiểu.