Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: MTP trong 06:04:39 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21050Tiêu đề: Bài dao động điều hòa lý 12
Gửi bởi: MTP trong 06:04:39 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2014
câu 1)Một vật dao động điều hòa khi đi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc v=20 cm/s, amax=2m/s2.Chọn t=0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục tọa độ.Lập phương trình dao động
câu 2)Vật dao động điều hòa A=4cm,Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng 0,2s.Tại thời điểm t=1,5s vật qua li độ x=2 căng 3 cm theo chiều dương.Lập phương trình dao động.
m.n giải giùm em


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động điều hòa lý 12
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 06:37:49 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2014
câu 1)Một vật dao động điều hòa khi đi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc v=20 cm/s, amax=2m/s2.Chọn t=0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục tọa độ.Lập phương trình dao động
Khi qua VTCB => v max = A.w = 20 (1)

a max = [tex]A. w^{2}[/tex] =  200 (2)

Chia (2) cho (1) vế tìm được w = 10 => Thế vào (1) tìm đc A = 2

t = 0 vật qua VTCB theo chiều âm => pha ban đầu [tex]\varphi = \frac{\pi }{2}[/tex]

=> phương trình: [tex]x = 2 cos (10t + \frac{\pi }{2})[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động điều hòa lý 12
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 08:38:05 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2014
câu 2)Vật dao động điều hòa A=4cm,Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng 0,2s.Tại thời điểm t=1,5s vật qua li độ x=2 căng 3 cm theo chiều dương.Lập phương trình dao động.
m.n giải giùm em

[tex]\frac{T}{2} = 0,2 \Rightarrow T = 0,4 \Rightarrow w = \frac{2\pi }{T} = 5\pi[/tex]

Có biên độ A, có w rồi, giờ chỉ cần tìm pha ban đầu [tex]\varphi[/tex] ở t = 0 nữa là xong. Đề cho li độ x ở t = 1,5s => Nếu lùi 1,5s thì lúc này t = 0 => tìm được li độ x tại thời điểm này => pha ban đầu.

Vậy bây giờ cần biểu diễn li độ x ở thời điểm t = 1,5

Sau đó thấy rằng: 1T  =    0,4s
                    => 1,5s = [tex]3T + \frac{3T}{4}[/tex]

Ta biểu diễn ở thời điểm t = 1,5 => lùi về 3 chu kì và thêm [tex]\frac{3}{4}[/tex] chu kì nữa


Em xem hình nhé

=> [tex]\varphi = \frac{\pi }{3}[/tex]