Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: MTP trong 05:56:48 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21049Tiêu đề: Bài toán về dao động điều hòa
Gửi bởi: MTP trong 05:56:48 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2014
câu 1)Một vật dao động điều hòa khi đi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc v=20 cm/s.Gia tốc cức đại của vật là amax=2m/s2.Chọn t=0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục tọa độ.Phương trình dao động là:
câu 2)Vật dao động điều hòa A=4cm,Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng 0,2s.Tại thời điểm t=1,5s vật qua li độ x=2 căng 3 cm theo chiều dương.Phương trình dao động của vật là