Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: abcd1234 trong 03:47:32 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21046Tiêu đề: sóng.hsbh
Gửi bởi: abcd1234 trong 03:47:32 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2014
hai nguồn A,B cùng pha có I là trung điểm, M,N là 2 điểm thộc IB cách I các đoạn 9 cm và 60 cm, lamda=72cm,. vào thời điểm vận tốc của M là -3[tex]\sqrt{2}[/tex] cm/s thì vận tốc tại N là ?
mong thầy cô và các bạn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: sóng.hsbh
Gửi bởi: Vp3.kilo trong 04:11:45 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2014
Ta có: [tex]\frac{x_{m}}{x_{n}}=\frac{v_{m}}{v_{n}}=\frac{cos(\frac{2\Pi d_{m}}{\lambda})}{cos(\frac{2\Pi d_{n}}{\lambda})}[/tex]
Rút ra vn=-3cm/s