Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: congvinh667 trong 10:57:12 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21045Tiêu đề: Bài tập biện luận công thức
Gửi bởi: congvinh667 trong 10:57:12 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2014
Mọi người xem giúp mình biện luận bài này với ạ, khó quá!!
Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức với NaOH thu được 7,36g hỗn hợp 2 muối của 2 axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và 3,76 g hỗn hợp 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.Tìm CT 2 este đó
 

A. HCOOCH3 và CH3COOC2H5.
B. CH3COOCH3 và HCOOC2H5
C. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3
D.HCOOC3H7 và CH3COOC2H5


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập biện luận công thức
Gửi bởi: leaflife trong 07:09:01 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014
Mọi người xem giúp mình biện luận bài này với ạ, khó quá!!
Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức với NaOH thu được 7,36g hỗn hợp 2 muối của 2 axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và 3,76 g hỗn hợp 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.Tìm CT 2 este đó
 

A. HCOOCH3 và CH3COOC2H5.
B. CH3COOCH3 và HCOOC2H5
C. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3
D.HCOOC3H7 và CH3COOC2H5
có thể giải cùi như thế này
gọi số mol 2 este lần lượt là x và y thì
[tex]\begin{cases} M_{R_1COONa}.x+M_{R_2COONa}=7,36 \\ M_{R_1'OH}.x+M_{R_2'OH}.y=3,76 \end{cases}[/tex]
thử các đáp án vào thấy D loại
vậy A,B,D đều có thể thỏa mãn