Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: CryogenHan trong 08:37:42 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21041Tiêu đề: Bài mạch dao động khó cần giải đáp
Gửi bởi: CryogenHan trong 08:37:42 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2014
Mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và hai tụ điện C1, C2 trong đó C1 mắc song song với C2 qua một khóa K. Biết L=1mH; C1=C2=2[tex]\mu[/tex]m. Lúc đầu khóa K mở và tụ C2 không tích điện, trong mạch LC1 có dao động điện từ với cường độ cực đại qua cuộn dây là I_0=0,1A. Vào thời điểm dòng điện có cường độ i=0,08A người ta đóng khóa K, trong mạch LC1C2 vẫn có dao động điện từ. Hiệu điện thế cực đại hai bản mỗi tụ điện khi K đóng là
A. 0,72V
B. 1,44V
C. 2,16V
D. 2,88V
Mong quý thầy cô và các bạn giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài mạch dao động khó cần giải đáp
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 09:30:35 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2014
_Khi K bđầu đóng: [tex]\frac{1}{2}C_{1}u^{2}+\frac{1}{2}Li^{2}=\frac{1}{2}LI_{o}^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow u=\sqrt{\frac{L}{C_{1}}(I_{o}^{2}-i^{2})}=...[/tex]

[tex]\Rightarrow q=C_{1}u=...[/tex]

_Khi K đóng: [tex]\omega '=\frac{1}{\sqrt{LC_{12}}}==...[/tex]

Nếu [tex]q'=Q_{o}'cos(\omega 't+\varphi)[/tex] thì [tex]i'=-\omega 'Q_{o}'sin(\omega 't+\varphi)[/tex]

Nếu lấy [tex]t=0[/tex] là lúc bđầu đóng K thì [tex]q=Q_{o}'cos\varphi , i=-\omega 'Q_{o}sin \varphi[/tex]

[tex]\Rightarrow Q_{o}'=\sqrt{q^{2}+(\frac{i}{\omega '})^{2}}=...[/tex]

[tex]\Rightarrow I_{o}'=\omega 'Q_{o}'=...[/tex]

Có [tex]\frac{1}{2}C_{12}U_{o}'^{2}=\frac{1}{2}LI_{o}'^{2} \Rightarrow U_{o}'=I_{o}'\sqrt{\frac{L}{C_{12}}}=...[/tex]