Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nhật Thành trong 04:31:49 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21031Tiêu đề: Bài tập con lắc lò xong cần giải đáp
Gửi bởi: Nhật Thành trong 04:31:49 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
Bài 1: Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k=100N/m, vật nhỏ khối lượng m=100g. Khi vật đang ở vị trí mà lò xo không biến dạng, người ta tác dụng lên nó 1 lực không đổi có độ lớn F=12N và hướng dọc theo trục lò xo làm lò xo dãn ra. Lấy [tex]\Pi^{2}[/tex]=10. Thời gian ngắn nhất kể từ khi vật chịu tác dụng lực đến khi lò xo dãn 6cm lần thứ hai??
A.1/6s   B.1/5s   C.1/30s  D.1/3s
Bài 2:Môt con lắc đặt trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn, một đầu cố định, đầu kia gắn vật nhỏ. Lò xo có độ cứng 50 N/m, vật có khối lượng 1,8Kg. Vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì tác dụng vào vật 1 lực có độ lớn 3N không đổi trong khoảng thời gian 1,4s rồi ngừng tác dụng. Biên độ dao động lúc cuối của vật tính theo cm là:
A.6[tex]\sqrt{3}[/tex]  B.6  C.6[tex]\sqrt{2}[/tex]  D.12

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xong cần giải đáp
Gửi bởi: masoi_hd trong 07:10:34 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
Bài 1: Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k=100N/m, vật nhỏ khối lượng m=100g. Khi vật đang ở vị trí mà lò xo không biến dạng, người ta tác dụng lên nó 1 lực không đổi có độ lớn F=12N và hướng dọc theo trục lò xo làm lò xo dãn ra. Lấy [tex]\Pi^{2}[/tex]=10. Thời gian ngắn nhất kể từ khi vật chịu tác dụng lực đến khi lò xo dãn 6cm lần thứ hai??
A.1/6s   B.1/5s   C.1/30s  D.1/3s

Khi chịu tác dụng của lực F VTCB sẽ thay đổi thành O'. Tại VTCB: F = Fdh = k[tex]\Delta l[/tex] ==>[tex] \Delta l [/tex] = F/k (=OO')
Tại thời điểm ban đầu vật ở O(VTCB cũ) cách VTCB mới O' một khoảng [tex] \Delta l [/tex] và vận tốc =0 nên ta có:
+ x = A[tex]cos\varphi = - \Delta l= -\frac{F}{k}[/tex] (1)
+[tex] v = -A\omega sin\varphi = 0[/tex]  ==>  [tex]sin\varphi = 0[/tex] ==>  [tex]cos\varphi = +-1[/tex]
Thay vào (1) ==> A=F/k = 0,12m=12cm
+ Thời gian yêu cầu chính là thời gian ngắn nhất đi từ vị trí biên âm đến vị trí x = -A/2: [tex]t=\frac{\alpha }{\omega }=\frac{\frac{\Pi }{3}}{\sqrt{\frac{k}{m}}}=1/30[/tex]


Bài 2:Môt con lắc đặt trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn, một đầu cố định, đầu kia gắn vật nhỏ. Lò xo có độ cứng 50 N/m, vật có khối lượng 1,8Kg. Vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì tác dụng vào vật 1 lực có độ lớn 3N không đổi trong khoảng thời gian 1,4s rồi ngừng tác dụng. Biên độ dao động lúc cuối của vật tính theo cm là:
A.6[tex]\sqrt{3}[/tex]  B.6  C.6[tex]\sqrt{2}[/tex]  D.12
Bạn tham khảo bài này nhé: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11426.msg50886#msg50886