Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SolA trong 02:08:16 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21030Tiêu đề: Hộp đen và máy phát điện
Gửi bởi: SolA trong 02:08:16 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
1. Một hộp đẽn có 4 đầu dây A,B,C,D chứa 3 phần tử R,L,C=[tex]{10^{-5}}/{5\pi}(H)[/tex] nt trong đó cuộn dây thuần cảm. Mắc vào 2 đầu A B 1 hđt xc [tex]u_{AB}=U_0cos(100\pit - \pi/2[/tex](V) thì [tex]u_{CD}=2U_0cos100\pit[/tex](V). Biết rằng trong mạch k xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Các gt R L:
A.[tex]20\Omega, {0,4}/\pi[/tex]
B.[tex]20\Omega, {0,5}/\pi[/tex]
C.[tex]40\Omega, {0,4}/\pi[/tex]
D.[tex]20\Omega, {0,5}/\pi[/tex]

2. 1 người định quấn 1 máy hạ áp từ điện áp [tex]U_1=220V[/tex] xuống [tex]U_2=110V[/tex] với lõi k phân nhánh, xem máy biến áp là lí tưởng, khi làm việc thì sđđ hiệu dụng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 1,25 vôn/vòng. Người đó quấn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng lại quấn ngược chiều những vòng cuối của cuộn sơ cấp. Khi thử máy với [tex]U_1=220V[/tex] thì điện áp 2 đầu cuộn thứ cấp đo được là 121V. Số vòng dây bị quấn ngược:
A.9
B.8
C.12
D.10

3. Một máy phát điện xc 1 pha có điện trở trong k đáng kể. Nối 2 cực máy với 1 mạch RLC nt. Khi roto có 2 cặp cực, quay với tốc độ n vòng/phút thì mạch xảy ra cộng hưởng và [tex]Z_L =R[/tex], cường độ dđ hiệu dụng qua mạch là I. Nếu roto có 4 cặp cực và cũng quay với tốc độ n vòng/phút ( từ thông max qua 1 vòng dây stato k đổi, số vòng dây stato k đổi) thì cường độ dđ hiệu dụng qua mạch:
A.[tex]{4I}/\sqrt{13}[/tex]
B.[tex]{2I}/\sqrt{7}[/tex]
C.[tex]{4I}[/tex]
D.[tex]{2I}.\sqrt{13}[/tex]

4. Trong 1 máy phát điện xc 1 pha, nếu tốc độ quay của roto tăng thêm 60 vòng /phút thì f của dđ xc do máy phát tăng từ 50Hz đến 60Hz và sđđ hiệu dụng của máy thay đổi 40V so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của roto 60 vòng/phút nữa thì sđđ hiệu dụng do máy phát ra khi đó:
A.280V
B.320V
C.240V
D.400V

5. Mạch điện gồm R, L có độ tự cảm thay đổi được và C nt vào điện áp xc có gt hiệu dụng và f k đổi. Ban đầu, điện áp hiệu dụng trên các phần tử R L C lần lượt là [tex]U_R=60V, U_L=120V, U_C=40V[/tex]. Thay đổi L để điện áp hiệu dụng trên nó là 100V, khi đó [tex]U_R[/tex] là:
A.61,5V
B.80V
C.92,3V
D.55,7V

Chỉ giáo giúp mình mấy bài này với cảm ơn nhiều!!


Tiêu đề: Trả lời: Hộp đen và máy phát điện
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 02:49:19 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014

3. Một máy phát điện xc 1 pha có điện trở trong k đáng kể. Nối 2 cực máy với 1 mạch RLC nt. Khi roto có 2 cặp cực, quay với tốc độ n vòng/phút thì mạch xảy ra cộng hưởng và [tex]Z_L =R[/tex], cường độ dđ hiệu dụng qua mạch là I. Nếu roto có 4 cặp cực và cũng quay với tốc độ n vòng/phút ( từ thông max qua 1 vòng dây stato k đổi, số vòng dây stato k đổi) thì cường độ dđ hiệu dụng qua mạch:
A.[tex]{4I}/\sqrt{13}[/tex]
B.[tex]{2I}/\sqrt{7}[/tex]
C.[tex]{4I}[/tex]
D.[tex]{2I}.\sqrt{13}[/tex]

Chỉ giáo giúp mình mấy bài này với cảm ơn nhiều!!

Khi cộng hưởng => U = IR
Tăng p lên 2 lần => f tăng 2 lần => Zl = 2R và Zc = R/2
Cũng do tăng p lên 2 lần => U' = 2U = 2IR
Z = [tex]\frac{\sqrt{13}}{2}R[/tex]
=> I' = [tex]\frac{4I}{\sqrt{13}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Hộp đen và máy phát điện
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 02:57:24 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014

2. 1 người định quấn 1 máy hạ áp từ điện áp [tex]U_1=220V[/tex] xuống [tex]U_2=110V[/tex] với lõi k phân nhánh, xem máy biến áp là lí tưởng, khi làm việc thì sđđ hiệu dụng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 1,25 vôn/vòng. Người đó quấn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng lại quấn ngược chiều những vòng cuối của cuộn sơ cấp. Khi thử máy với [tex]U_1=220V[/tex] thì điện áp 2 đầu cuộn thứ cấp đo được là 121V. Số vòng dây bị quấn ngược:
A.9
B.8
C.12
D.10

Chỉ giáo giúp mình mấy bài này với cảm ơn nhiều!!

[tex]\frac{U1}{U2}= \frac{N1 - 2n}{N2} = \frac{N1}{N2}-\frac{2n}{N2}[/tex] = 2 - [tex]\frac{2n}{\frac{110}{1,25}}[/tex]
=> [tex]\frac{20}{11}= 2- \frac{n}{44}[/tex]
=> n = 8
Tiêu đề: Trả lời: Hộp đen và máy phát điện
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:06:09 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014

4. Trong 1 máy phát điện xc 1 pha, nếu tốc độ quay của roto tăng thêm 60 vòng /phút thì f của dđ xc do máy phát tăng từ 50Hz đến 60Hz và sđđ hiệu dụng của máy thay đổi 40V so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của roto 60 vòng/phút nữa thì sđđ hiệu dụng do máy phát ra khi đó:
A.280V
B.320V
C.240V
D.400V

Chỉ giáo giúp mình mấy bài này với cảm ơn nhiều!!

f1 = pn = 50
f2 = p (n+1) = 60 => p = 10 và n = 5
nếu tăng tiếp thì f3 = 10.7 = 70Hz
f1= 50 => w1= 100pi
f2= 60 => w2 = 120pi
[tex]\Delta[/tex]E = [tex]\Delta[/tex]w . NBS
40 = 20pi. NBS
=> NBS = 2/pi
Thay vô E1= w1.NBS = 100pi. 2/pi = 200 V
Nếu tăng tiếp
f3= 70 => w3 = 140pi
[tex]\Delta[/tex]E = [tex]\Delta[/tex]w . NBS ( so với ban đầu) = 40pi. 2/pi = 80
Vậy E3 = E1 +80 = 280V
 


Tiêu đề: Trả lời: Hộp đen và máy phát điện
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:14:57 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014

5. Mạch điện gồm R, L có độ tự cảm thay đổi được và C nt vào điện áp xc có gt hiệu dụng và f k đổi. Ban đầu, điện áp hiệu dụng trên các phần tử R L C lần lượt là [tex]U_R=60V, U_L=120V, U_C=40V[/tex]. Thay đổi L để điện áp hiệu dụng trên nó là 100V, khi đó [tex]U_R[/tex] là:
A.61,5V
B.80V
C.92,3V
D.55,7V

Chỉ giáo giúp mình mấy bài này với cảm ơn nhiều!!

[tex]\frac{U_R}{U_C}= \frac{3}{2}[/tex] ( tỉ số này k đổi khi đổi L vì nó không phụ thuộc I)
[tex]U^{2}= 10000[/tex] = [tex]U_R^{2} + ( 100 - U_C)^{2}[/tex]
10000= [tex]U_R^{2} + ( 100- \frac{2}{3}U_R)^{2}[/tex]
Mở máy tính  => giá trị cần tìm = 92,3
Tiêu đề: Trả lời: Hộp đen và máy phát điện
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:24:59 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
1. Một hộp đẽn có 4 đầu dây A,B,C,D chứa 3 phần tử R,L,C=[tex]{10^{-5}}/{5\pi}(H)[/tex] nt trong đó cuộn dây thuần cảm. Mắc vào 2 đầu A B 1 hđt xc [tex]u_{AB}=U_0cos(100\pit - \pi/2[/tex](V) thì [tex]u_{CD}=2U_0cos100\pit[/tex](V). Biết rằng trong mạch k xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Các gt R L:
A.[tex]20\Omega, {0,4}/\pi[/tex]
B.[tex]20\Omega, {0,5}/\pi[/tex]
C.[tex]40\Omega, {0,4}/\pi[/tex]
D.[tex]20\Omega, {0,5}/\pi[/tex]

Chỉ giáo giúp mình mấy bài này với cảm ơn nhiều!!
Xem tại đây
http://d.violet.vn//uploads/resources/610/3044987/preview.swf