Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: congvinh667 trong 11:04:23 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21029Tiêu đề: Bài tập hay về este
Gửi bởi: congvinh667 trong 11:04:23 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
Mọi người xem giúp e bài này với ạ:
Một đieste xuất phát từ một axit đa chức và  ancol đơn chức . Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH được 13,4 g muối và 7,8 g hỗn hợp ancol. XĐ X:

A. CH3OOCCOOC2H5
B. CH3OOCCOOCH2CH=CH2
C. CH3OOCCH2COOC2H5
D. CH2=CHCH2OOCCH2COOC2H5

R(COOR')2  + 2NaOH ----> R(COONa)2 + R'OH
0,1                 0,2     

Dễ dàng tìm được R=15 và R' (trung bình)= 22
Vậy chọn A hay B vậy mọi ngườiTiêu đề: Trả lời: Bài tập hay về este
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:52:03 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
Cái muối M = 134 => R = 0
=> Loại C và D
Tiếp theo cái ancol
cả A, B đều có CH3OH= 3,2 g
Cái còn lại là 7,8 -3,2 = 4,6
=> M = 46 => Chọn A