Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vuvannam3181 trong 04:23:12 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21023Tiêu đề: lượng tủ ánh
Gửi bởi: vuvannam3181 trong 04:23:12 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giải thích giúp mình.cám ơn!!!!
Câu 27: Hai tấm kim loại A và B đặt song song đối diện nhau và nối với hai cực của nguồn điện một chiều. Chiếu chùm ánh sáng vào khoảng giữa hai tấm kim loại: khi chùm sáng chỉ đến được tấm A thì trong mạch không có dòng điện, còn khi chiều đến được tấm B thì trong mạch có dòng điện. Ta có thể kết luận:
A. Tấm A nối với cực dương, còn tấm B nối với cực âm của nguồn điện.
B. Tấm A nối với cực âm, còn tấm B nối với cực dương của nguồn điện
C. Giới hạn quang điện của tấm B nhỏ hơn giới hạn quang điện của tấm A.
D. Nếu hoán đổi vị trí hai tấm kim loại cho nhau thì có thể cả hai trường hợp đều không có dòng điện.
đáp án là D


Tiêu đề: Trả lời: lượng tủ ánh
Gửi bởi: masoi_hd trong 10:19:30 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giải thích giúp mình.cám ơn!!!!
Câu 27: Hai tấm kim loại A và B đặt song song đối diện nhau và nối với hai cực của nguồn điện một chiều. Chiếu chùm ánh sáng vào khoảng giữa hai tấm kim loại: khi chùm sáng chỉ đến được tấm A thì trong mạch không có dòng điện, còn khi chiều đến được tấm B thì trong mạch có dòng điện. Ta có thể kết luận:
A. Tấm A nối với cực dương, còn tấm B nối với cực âm của nguồn điện.
B. Tấm A nối với cực âm, còn tấm B nối với cực dương của nguồn điện
C. Giới hạn quang điện của tấm B nhỏ hơn giới hạn quang điện của tấm A.
D. Nếu hoán đổi vị trí hai tấm kim loại cho nhau thì có thể cả hai trường hợp đều không có dòng điện.
đáp án là D
+ khi ánh sáng chiếu đến được tấm B thì trong mạch có dòng điện ==> Ánh sáng chiếu vào B xẩy ra hiện tượng quang điện và B nối với cực âm của nguồn (vì điện trường giữa hai bản kéo e từ cực âm đến cực dương) ==> A nối với cực dương, khi đó ánh sáng chiếu vào A dù xẩy ra HTQĐ hay ko cũng không có dòng điện ==> A đúng
+ Xét khi hoán vị A cho B(A nối với cực âm, B nối với cực +) sẽ có hai trường hợp:
- Ánh sáng chiếu vào A xẩy ra HTQD: Khi chiếu vào A sẽ có dòng điện, khi chiếu vào B thì ko có dòng điện
- Ánh sáng chiếu vào A không xẩy ra HTQD: Khi đó dù chiếu vào A hay vào B cũng ko có dòng điện (chiếu vào A ko có e bứt ra, chiếu vào B có e bứt ra nhưng bị B hút lại)
==> D đúng
Mình nghĩ đề gặp vấn đề khi có tới 2 đáp án đúng :D


Tiêu đề: Trả lời: lượng tủ ánh
Gửi bởi: Libra.soo trong 10:22:00 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giải thích giúp mình.cám ơn!!!!
Câu 27: Hai tấm kim loại A và B đặt song song đối diện nhau và nối với hai cực của nguồn điện một chiều. Chiếu chùm ánh sáng vào khoảng giữa hai tấm kim loại: khi chùm sáng chỉ đến được tấm A thì trong mạch không có dòng điện, còn khi chiều đến được tấm B thì trong mạch có dòng điện. Ta có thể kết luận:
A. Tấm A nối với cực dương, còn tấm B nối với cực âm của nguồn điện.
B. Tấm A nối với cực âm, còn tấm B nối với cực dương của nguồn điện
C. Giới hạn quang điện của tấm B nhỏ hơn giới hạn quang điện của tấm A.
D. Nếu hoán đổi vị trí hai tấm kim loại cho nhau thì có thể cả hai trường hợp đều không có dòng điện.
đáp án là D
.......................
Với cùng ánh sáng có bước sóng như thế chiếu đến A thì không xảy ra ht quang điện,tới B lại có=> câu C sai.
Đối với dòng điện 1 chiều thì không thể xác định được cực âm,dương của A,B.
=>D. (Mình nghĩ vậy,không biết có chính xác?)