Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vuvannam3181 trong 04:17:33 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21022Tiêu đề: máy quang phổ
Gửi bởi: vuvannam3181 trong 04:17:33 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giải thích giúp mình.cám ơn      
Câu 44: Chiếu ánh sáng đơn sắc vào máy quang phổ lăng kính, nếu mở rộng khe của ống chuẩn trực lên một chút thì vạch quang phổ sẽ
A. không thay đổi.   B. mở rộng ra.   C. xê dịch đi.   D. thu hẹp lại.
ĐÁp án là B


Tiêu đề: Trả lời: máy quang phổ
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 04:47:39 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giải thích giúp mình.cám ơn      
Câu 44: Chiếu ánh sáng đơn sắc vào máy quang phổ lăng kính, nếu mở rộng khe của ống chuẩn trực lên một chút thì vạch quang phổ sẽ
A. không thay đổi.   B. mở rộng ra.   C. xê dịch đi.   D. thu hẹp lại.
ĐÁp án là B

Theo mình thì khi mở rộng khe của ống chuẩn trực, độ rộng của các tia sáng đi vào ống cũng tăng => độ rộng của các chùm tia song song do ống tạo ra tăng => qua lăng kính và đến buồng ảnh thì vạch quang phổ sẽ mở rộng ra