Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vuvannam3181 trong 04:10:15 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21021Tiêu đề: lượng tủ ánh sáng băn khoăn
Gửi bởi: vuvannam3181 trong 04:10:15 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giải giúp mình câu lượng tử này
trích chuyên vinh lần 4 mã 168
Câu 16: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức  [tex]E_{n}=-13,6/n^{2}(n=1,2,3,....)[/tex]
 Nguyên tử đang ở trạng thái kích thích thứ nhất. Kích thích nguyên tử để bán kính quỹ đạo electron tăng 9 lần. Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra bằng
A. 32/7.   B. 200/11.   C. 32/5.   D. 8/3.
mình nghĩ là A đáp án lại là B.cám ơn!!!


Tiêu đề: Trả lời: lượng tủ ánh sáng băn khoăn
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 05:09:19 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giải giúp mình câu lượng tử này
trích chuyên vinh lần 4 mã 168
Câu 16: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức  [tex]E_{n}=-13,6/n^{2}(n=1,2,3,....)[/tex]
 Nguyên tử đang ở trạng thái kích thích thứ nhất. Kích thích nguyên tử để bán kính quỹ đạo electron tăng 9 lần. Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra bằng
A. 32/7.   B. 200/11.   C. 32/5.   D. 8/3.
mình nghĩ là A đáp án lại là B.cám ơn!!!

Ban đầu ở trạng thái kích thích thứ nhất => lượng tử số n = 2
=> [tex]r_{2} = 2^{2}r_{o}[/tex]
Kích thích nguyên tử để bán kính [tex]r_{x}[/tex] tăng lên 9 lần, tức là
[tex]r_{x} = x^{2} r_{o} = 9. 2^{2} r_{o}[/tex]
=> x = 6

[tex]\frac{hc}{\lambda } = \frac{-13,6}{m^{2}} + \frac{13,6}{n^{2}}[/tex]

[tex]\lambda[/tex] ánh sáng nhỏ nhất khi m = 6, n = 2 => tìm đc [tex]\lambda[/tex] ánh sáng

[tex]\lambda[/tex] hồng ngoại lớn nhất khi m = 4, n = 3 => tìm đc [tex]\lambda[/tex] hồng ngoại lớn nhất

Lập tỉ số ra đáp án A  ???