Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Kate Spencer trong 12:16:30 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21018Tiêu đề: Bài tập về sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: Kate Spencer trong 12:16:30 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
Ba điểm A, O, B cùng nằm trên đường thẳng đi qua O, với A và B nằm khác phía so với O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đang hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 100dB, tại B là 86dB. Mức cường độ âm tại điểm M là trung điểm của đoạn AB là:
A. 93dB
B. 186dB
C. 94dB
D. 88dB

Mọi người giải thích giúp mình với. Cảm ơn mọi người!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:24:11 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
La - Lb = 10 lg [tex]\frac{Ia}{Ib} = 10 lg \frac{Rb^{2}}{Ra^{2}}[/tex]
=> [tex]\frac{Rb}{Ra} = 5[/tex] ( xấp xỉ)
Goị Ra = 1 thì Rb = 5 => Rm = 2 ( do A, B khác phía so với O)
La - Lm =  [tex]10 lg \frac{Rm^{2}}{Ra^{2}}[/tex] = 6
=> Lm = 94 dB