Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhlan97 trong 09:15:04 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21013Tiêu đề: giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: thanhlan97 trong 09:15:04 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Câu 1:Thực hiện giao thao sóng trên mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp A và B cùng pha, cùng tần số f. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Tại điểm M có AM=20 và BM=15,5cm, biên độ sóng tổng hợp đạt cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB tồn tại 2 đường cong cực đại khác. Tần số dao động f của hai nguồn A,B có giá trị là bao nhiêu?
Câu 2: Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S1,S2 tạo nên 1 hệ giao thoa trên mặt nước. Điểm M có vị trí MS1=14cm, MS2=8cm.Điểm N có vị trí NS1=7cm, NS2=13cm.Giữa M và N có 6 điểm cực đại. N là điểm cực tiểu.Tìm bước sóng, hai nguồn sóng là ngược pha hay cùng pha?
Câu 3:Trong một dàn hợp ca đang diễn ở nhà hát. Đến đoạn điệp khúc mà bắt buộc mọi ca sĩ đều hát với cùng cường độ âm và cùng tần số.Giả sử khi một ca sĩ hát thì mức cường độ âm là 68dB. Coi môi trường không hấp thụ sóng âm trong quá trình truyền. Để mức cường độ âm mà khán giả nghe được khi cả dàn hợp ca cùng hát là 80dB thì số ca sĩ có trong dàn hợp ca là bao nhiêu người?
mong mọi người giải giúp em


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:21:59 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Câu 1:Thực hiện giao thao sóng trên mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp A và B cùng pha, cùng tần số f. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Tại điểm M có AM=20 và BM=15,5cm, biên độ sóng tổng hợp đạt cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB tồn tại 2 đường cong cực đại khác. Tần số dao động f của hai nguồn A,B có giá trị là bao nhiêu?

AM- BM = 3.[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]
=> [tex]\lambda[/tex] = 3
f = v/lamda= 30 / 3 = 10 HzTiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:31:01 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014

Câu 3:Trong một dàn hợp ca đang diễn ở nhà hát. Đến đoạn điệp khúc mà bắt buộc mọi ca sĩ đều hát với cùng cường độ âm và cùng tần số.Giả sử khi một ca sĩ hát thì mức cường độ âm là 68dB. Coi môi trường không hấp thụ sóng âm trong quá trình truyền. Để mức cường độ âm mà khán giả nghe được khi cả dàn hợp ca cùng hát là 80dB thì số ca sĩ có trong dàn hợp ca là bao nhiêu người?
mong mọi người giải giúp em

L2 - L1 = 10 lg [tex]\frac{I2}{I1}[/tex] = 12
=> I2/I1 = 16 người


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:46:36 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Câu 2: Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S1,S2 tạo nên 1 hệ giao thoa trên mặt nước. Điểm M có vị trí MS1=14cm, MS2=8cm.Điểm N có vị trí NS1=7cm, NS2=13cm.Giữa M và N có 6 điểm cực đại. N là điểm cực tiểu.Tìm bước sóng, hai nguồn sóng là ngược pha hay cùng pha?
mong mọi người giải giúp em
Với N : d1 -d2 = -6
Với M : d1 - d2= 6
N cực tiểu => M cũng cực tiểu và tụi nó đối xứng qua trung trực
Giữa chúng có 6 cực đại ( chẵn ) => trung trực là cực tiểu => 2 nguồn ngược pha
Vân trung tâm ứng với k = -1
Tại M là k =2 và N là k = -4
6 = (2+1) lamda
=> lamda =2