Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tranvannhands95 trong 05:20:27 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21004Tiêu đề: Lý thuyết mạch dao động LC cần giải đáp
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 05:20:27 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Câu 1: Người ta dùng cách nào sau đây để duy trì dao động điện từ trong mạch với tần số riêng của nó?
A. Đặt vào mạch một hiệu điện thế xoay chiều
B. Đặt vào mạch một hiệu điện thế một chiều không đổi
C. Dùng máy phát dao động điện từ điều hòa
D. Tăng thêm điện trở của mạch dao động

Câu 2: Trong mạch dao động LC, dòng điện dịch trong tụ điện và dòng điện trong cuộn cảm có những điểm giống nhau là:
A. Đều do các electron tự do tạo thành
B. Đều do các điện tích tạo thành
C. Xuất hiện trong điện trường tĩnh
D. Xuất hiện trong điện trường xoáy
(ở câu này giải thích ngắn gọn giúp em "dòng điện dịch" là gì ạ)

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Một từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, nó sinh một điện trường xoáy
B. Một điện trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, nó sinh một từ trường xoáy
C. Một từ trường biến thiên tăng dần đều theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy biến thiên
D. Một điện trường biến thiên tăng dần đều theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy biến thiên

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện từ trường?
A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy biến thiên ở các điểm lân cận
B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy ở các điểm lân cận
C. Điện trường và từ trường xoáy có các đường sức là đường cong kín
D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức từ của từ trường biến thiên
(ở câu này em phân vân ý A và B vì C và D đều đúng)

Câu 5: phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện tử trường?
A. Điện trường trong tụ điện biến thiên sinh ra một từ trường giống từ trường của một nam châm hình chữ U
B. Sự biến thiên của điện trường giữa các bản của tụ điện sinh ra một từ trường giống từ trường được sinh ra bởi dòng điện trong dây dẫn nối với tụ
C. Dòng điện dịch là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích trong lòng tụ điện
D. Dòng điện dịch trong tụ điện và dòng điện dẫn trong dây dẫn nối với tụ điện có cùng độ lớn, nhưng ngược chiều

Câu 6: Chọn câu đúng. Với mạch dao động hở thì vùng không gian
A. quanh dây dẫn chỉ có từ trường biến thiên
B. quanh dây dẫn chỉ có điện trường biến thiên
C. bên trong tụ điện không có từ trường biến thiên
D. quanh dây dẫn có cả từ trường biến thiên và điện trường biến thiên

Giải thích kĩ giúp em với ạ. Em xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết mạch dao động LC cần giải đáp
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 09:30:54 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Ai đó giúp em đi ạ em cần gấp lắm


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết mạch dao động LC cần giải đáp
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 08:59:10 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2014
mọi người giúp em đi ạ