Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vnstarry trong 12:00:18 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21000Tiêu đề: dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: vnstarry trong 12:00:18 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
các thầy cô và các bản giải giúp e với
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L = CR2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc   và  . Hệ số công suất của đoạn mạch bằng bao nhiêu.


Tiêu đề: Trả lời: dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 01:00:10 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
các thầy cô và các bản giải giúp e với
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L = CR2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc   và  . Hệ số công suất của đoạn mạch bằng bao nhiêu.

Thách thức ng giải toán  :.)) :.)) :.))


Tiêu đề: Trả lời: dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:04:16 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
các thầy cô và các bản giải giúp e với
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L = CR2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc w1  và  w2 . Hệ số công suất của đoạn mạch bằng bao nhiêu.

cho hỏi nha đề đáp án có số cụ  thể k hay là viết theo quan hệ các đại lượng
Hay là 2 giá trị omega bạn viết thiếu
Bạn đánh full đề được k?
Cứ thách thức ng giải toán hoài  :.)) :.))
Nếu k nhầm đã đọc qua bài này có 2 giá trị omega là 50pi và 200pi


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: vnstarry trong 09:01:39 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
các thầy cô và các bản giải giúp e với
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L = CR2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc w1  và  w2 . Hệ số công suất của đoạn mạch bằng bao nhiêu.

cho hỏi nha đề đáp án có số cụ  thể k hay là viết theo quan hệ các đại lượng
Hay là 2 giá trị omega bạn viết thiếu
Bạn đánh full đề được k?
Cứ thách thức ng giải toán hoài  :.)) :.))
Nếu k nhầm đã đọc qua bài này có 2 giá trị omega là 50pi và 200pi

đúng là có hai giá trị đó của omega  là 50pi và 200pi nhưng e nghĩ thì quan trọng mình viết được biểu thức mà


Tiêu đề: Trả lời: dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:10:35 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
Cuối cùng cũng có đề hoàn chỉnh
Bây giờ sẽ giải
[tex]L = CR^{2}[/tex] => [tex]\frac{1}{LC} = \frac{1}{C^{2}R^{2}}[/tex] = [tex]\omega _0^{2}= \omega_1\omega_2[/tex]
=>[tex]C = \frac{1}{100\pi R}[/tex] =>  [tex]Z_{C1} = 2R[/tex]
[tex]Z_{L1}Z_{C1} = R^{2} => Z_{L1} = \frac{R}{2}[/tex]
Từ đó tính cos phi 1 cách đơn giản