Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: pham thuy tu trong 02:13:44 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20994Tiêu đề: Một Bài Giao Thoa ánh sáng của SPHN 2014 cần giải đáp
Gửi bởi: pham thuy tu trong 02:13:44 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Câu 48: Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe S1, S2 được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5μm. Gọi M,N là hai điểm nằm về hai phía của vân trung tâm O trên màn. Biết OM = 0,21 cm, ON = 0,23 cm, góc S1OS2 – 10-3 rad. Tổng số vân sáng quan sát được trên đoạn MN bằng:   A. 1      B. 7      C. 8      D. 9


Tiêu đề: Trả lời: Một Bài Giao Thoa ánh sáng của SPHN 2014 cần giải đáp
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 03:05:32 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Câu 48: Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe S1, S2 được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5μm. Gọi M,N là hai điểm nằm về hai phía của vân trung tâm O trên màn. Biết OM = 0,21 cm, ON = 0,23 cm, góc S1OS2 – 10-3 rad. Tổng số vân sáng quan sát được trên đoạn MN bằng:   A. 1      B. 7      C. 8      D. 9


Bây giờ cần tính khoảng vân i thì sẽ tìm đc số vân sáng trên màn bằng công thức [tex]\frac{-L}{2i} \leq N sang \leq \frac{L}{2i}[/tex]

Có [tex]\lambda[/tex] rồi, bây giờ chỉ cần tính đc [tex]\frac{D}{a}[/tex] là xong

Nhìn vào hình vẽ, ta có [tex]tanS_{1}OS_{2} = \frac{a}{2D} = tan5.10^{-3}[/tex]

đến đây thì có thể tìm đc D/a => tìm i rồi  :D
Tiêu đề: Trả lời: Một Bài Giao Thoa ánh sáng của SPHN 2014 cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:37:01 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Xin đẹp được sửa và đưa ra đáp án

Nhìn vào hình vẽ, ta có [tex]tanS_{1}OK= \frac{a}{2D} = tan5.10^{-4}[/tex] = ans (nhớ chỉnh máy tính về chế độ rad)
=> a/D = 2*ans =>D/a = ấn 1/ans và được 1000 m
i = 0,5 mm
=> trên OM có 2,1/0,5 = 4,2 => 5 vân sáng kể cả vân tt
trên ON: 2,3:0,5 = 4,6 => 5 vân sáng sáng kể cả vân tt
Tổng lại là 9 vân ( vì vân tt lặp 2 lần)