Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dangminhtuan trong 08:47:27 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20986Tiêu đề: DAO ĐỘNG CƠ HỌC CẦN CÁC THẤY CÔ VÀ CÁC BẠN GIẢI GIÚP !!!
Gửi bởi: dangminhtuan trong 08:47:27 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
CÂU 1: Một lò xo lý tưởng có độ cứng k=50N/m. Một đầu gắn vào điểm I cố định, một đầu nối với 2 vật m1=200g, m2=100g, m1 nối trực tiếp với lò xo, m2 nối với m1 bằng 1 dây ko giãn, g=10m/s^2, hệ dao động điều hòa với biên độ A
1. Điều kiện của A để sợi dây nối 2 vật không bị trùng khi hệ dao động:

A. A[tex]\leq[/tex]4cm     
B. A[tex]\leq[/tex]2cm
C. A[tex]\leq[/tex]6cm
D. A [tex]\leq[/tex]3cm

2.Kích thích để hệ dao động điều hòa với biên đọ 4cm. Khi 2 vật đang ở vị trí thấp nhất thì người ta cắt dây nối 2 vật, hệ dao động điều hòa với biên độ
A. 4cm
B. 6cm
C. 3cm
D. 2cm

3. Kích thích để hệ dao động điều hòa với biên độ 4cm. Khi 2 vật đang ở vị trí cao nhát người ta cắt dây nối 2 vật, hệ dao động điều hòa với biên độ
A. 4cm
B. 6cm
C. 3cm
D. 2cm

CÂU 2: Một lò xo lys tưởng có độ cứng k=100N/m. Một đầu gắn vào điểm I cố định, một đầu đỡ vật nặng M=200g, lấy g=10m/s^2 bỏ qua mọi ma sát và sức cản. A=3cm dao động quanh vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng. Khi vật M tới điểm cao nhất thì người ta dặt thêm vật m=100g lên vật M. Dao động của hệ sau đó là
A. 4cm
B. 5cm
C. 3cm
D.1cm

Cảm ơn thầy cô và các bạn!  :D


Tiêu đề: Trả lời: DAO ĐỘNG CƠ HỌC CẦN CÁC THẤY CÔ VÀ CÁC BẠN GIẢI GIÚP !!!
Gửi bởi: leaflife trong 11:02:24 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
CÂU 1: Một lò xo lý tưởng có độ cứng k=50N/m. Một đầu gắn vào điểm I cố định, một đầu nối với 2 vật m1=200g, m2=100g, m1 nối trực tiếp với lò xo, m2 nối với m1 bằng 1 dây ko giãn, g=10m/s^2, hệ dao động điều hòa với biên độ A
1. Điều kiện của A để sợi dây nối 2 vật không bị trùng khi hệ dao động:

A. A[tex]\leq[/tex]4cm     
B. A[tex]\leq[/tex]2cm
C. A[tex]\leq[/tex]6cm
D. A [tex]\leq[/tex]3cm
dây nối không trùng=>[tex]a_{max}=\omega ^2.A\leq g[/tex]
=>[tex]A\leq 6cm[/tex]
chọn C

2.Kích thích để hệ dao động điều hòa với biên đọ 4cm. Khi 2 vật đang ở vị trí thấp nhất thì người ta cắt dây nối 2 vật, hệ dao động điều hòa với biên độ
A. 4cm
B. 6cm
C. 3cm
D. 2cm
sau khi cắt , vị trí cân bằng chạy lên 2cm
=> A'=6cm
chọn B

3. Kích thích để hệ dao động điều hòa với biên độ 4cm. Khi 2 vật đang ở vị trí cao nhát người ta cắt dây nối 2 vật, hệ dao động điều hòa với biên độ
A. 4cm
B. 6cm
C. 3cm
D. 2cm
sau khi cắt , vị trí cân bằng chạy lên 2cm
=>A'=2cm
chọn D
CÂU 2: Một lò xo lys tưởng có độ cứng k=100N/m. Một đầu gắn vào điểm I cố định, một đầu đỡ vật nặng M=200g, lấy g=10m/s^2 bỏ qua mọi ma sát và sức cản. A=3cm dao động quanh vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng. Khi vật M tới điểm cao nhất thì người ta dặt thêm vật m=100g lên vật M. Dao động của hệ sau đó là
A. 4cm
B. 5cm
C. 3cm
D.1cm
yêu cầu là gì đây?
nhìn đáp án mình hiểu là biện độ lúc sau là!
giống bài trên thôi
VTCB chạy xuống 1cm
=> A=4cm
chọn A