Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: linh1091996 trong 11:04:27 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20973Tiêu đề: động lượng của e
Gửi bởi: linh1091996 trong 11:04:27 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giúp đỡ
hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống culitgio là 10kv. khi bay đến anot e có động lượng bằng bao nhiêu? bỏ qua vận tốc đầu khi e bứt ra khỏi catot
A 101  eV/c     b 5.4.10^-20 gm/s    C 101keV/c     D  5.4.10^-23  gm/s


Tiêu đề: Trả lời: động lượng của e
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 10:49:41 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2014
Chết dở, mới thi xong có vài tuần mà đã qên gần hết rồi  :P Mình ko chắc đâu nhé

Có [tex]W_{d}_{max}=\frac{1}{2}mv^{2}=q_{e}.U[/tex]

[tex]\Rightarrow v=\sqrt{\frac{2q_{e}.U}{m}}[/tex]

Có [tex]p=m.v=m.\sqrt{\frac{2q_{e}.U}{m}} =...[/tex]

Hình như ra D thì phải  :-\