Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anh hùng xạ điêu trong 02:42:27 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20969Tiêu đề: Mạch LC
Gửi bởi: anh hùng xạ điêu trong 02:42:27 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
Mọi người giúp mình được không?  [-O<
1. Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L=1,2.10^-4 (H) và tụ C=3 (nF). Điện trở R=0,2 ôm. Để duy trì dao động điện từ với hđt cực đại giữa 2 bản tụ là Uo=6V thì trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho mạch 1 NL = bao nhiêu
2. Mạch dao động L C1 C2 lí tưởng có L = 1mH, C1=C2=2F, C2 mắc // C1 qa 1 khóa K. Khi K mở thì C2 ko tích điện, mạch LC1 dđ với dòng điện cực đại I=0,1A. Vào thời điểm dòng điện i=0,08A đóng K, trong mạch L C1 C2 có dao động điện từ. Hđt cực đại giữa 2 đầu mỗi tụ sau khi K đóng là?


Tiêu đề: Trả lời: Mạch LC
Gửi bởi: Tóc Dài trong 04:34:02 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
Mọi người giúp mình được không?  [-O<
1. Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L=1,2.10^-4 (H) và tụ C=3 (nF). Điện trở R=0,2 ôm. Để duy trì dao động điện từ với hđt cực đại giữa 2 bản tụ là Uo=6V thì trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho mạch 1 NL = bao nhiêu?

Ta có: [tex]CU_o^2 = LI_o^2 \rightarrow I_o = 0,03A[/tex]

[tex]A = PT = I^2RT = (\frac{I_o}{\sqrt{2}})^2.R.2\pi\sqrt{LC} = 1,08 \pi.10^{-10} J[/tex]

 ~O)


Tiêu đề: Trả lời: Mạch LC
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 12:16:45 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
2. Mạch dao động L C1 C2 lí tưởng có L = 1mH, C1=C2=2F, C2 mắc // C1 qa 1 khóa K. Khi K mở thì C2 ko tích điện, mạch LC1 dđ với dòng điện cực đại I=0,1A. Vào thời điểm dòng điện i=0,08A đóng K, trong mạch L C1 C2 có dao động điện từ. Hđt cực đại giữa 2 đầu mỗi tụ sau khi K đóng là?
Vừa hôm nọ gợi ý chú thế mà hnay đã qên à, muốn ăn đòn hả =.=

_Khi K bđầu đóng: [tex]\frac{1}{2}C_{1}u^{2}+\frac{1}{2}Li^{2}=\frac{1}{2}LI_{o}^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow u=\sqrt{\frac{L}{C_{1}}(I_{o}^{2}-i^{2})}=...[/tex]

[tex]\Rightarrow q=C_{1}u=...[/tex]

_Khi K đóng: [tex]\omega '=\frac{1}{\sqrt{LC_{12}}}==...[/tex]

Nếu [tex]q'=Q_{o}'cos(\omega 't+\varphi)[/tex] thì [tex]i'=-\omega 'Q_{o}'sin(\omega 't+\varphi)[/tex]

Nếu lấy [tex]t=0[/tex] là lúc bđầu đóng K thì [tex]q=Q_{o}'cos\varphi , i=-\omega 'Q_{o}sin \varphi[/tex]

[tex]\Rightarrow Q_{o}'=\sqrt{q^{2}+(\frac{i}{\omega '})^{2}}=...[/tex]

[tex]\Rightarrow I_{o}'=\omega 'Q_{o}'=...[/tex]

Có [tex]\frac{1}{2}C_{12}U_{o}'^{2}=\frac{1}{2}LI_{o}'^{2} \Rightarrow U_{o}'=I_{o}'\sqrt{\frac{L}{C_{12}}}=...[/tex]