Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: sun_fun99 trong 12:00:09 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20966Tiêu đề: bài sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: sun_fun99 trong 12:00:09 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
câu 1: Sóng truyền theo một sợi dây được căng nằm ngang và rất dài.Biết phương trình sóng tại nguồn 0 có dạng uo=3sin4pi.t (cm,s), vận tốc truyền sóng là v=50 cm/s. Nếu M và N là 2 điểm gần nhau nhất dao động cùng pha với nhau và ngược pha với 0 thì khoảng cách từ 0 đến M và N là bao nhiêu? biết rằng N gần mức 0 nhất
Câu 2: Thực hiện giao thoa sóng cơ với 2 nguồn kết hợp S1 và S2 phát ra 2 sóng có cùng biên độ 1cm, bước sóng bằng 20cm thì tại điểm M cách S1một đoạn 50cm và cách S2 một đoạn 10cm sẽ có biên độ sóng tổng hợp là bao nhiêu?
giúp em hai bài này với


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:08:07 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
Câu 1
lamda = 25
[tex]\frac{2\pi d}{\lambda } = \pi +k2\pi[/tex]
N gần nhất => k = 0 => d= lamda/2 = 12,5
M cái tiếp theo => k =1 => d = ....
Tất nhiên M và N sẽ cùng pha vì cùng ngược pha nguồn


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:10:06 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
Câu 2

d1-d2 = 40 = 2 lamda
Mà 2 nguồn cùng pha => dao động cực đại