Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: thuytiena9 trong 10:47:33 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20965Tiêu đề: Oleum
Gửi bởi: thuytiena9 trong 10:47:33 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
nhờ  m.n giúp mình bài này nha
Cho 6.76 gam oleum H2SO4.nSO3 vào nước thành 200ml dd. lấy 10 ml dd này trung hòa vừa đủ 16 ml dd NaOH 0.5 M. giá trị n ?
đáp án : 4


Tiêu đề: Trả lời: Oleum
Gửi bởi: leaflife trong 10:56:10 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
[tex]n_S=n_{H_2SO4 sau} =n_{OH-} /2 =0,08[/tex]
=>[tex]n_{oleum}=\frac{0,08}{n+1}=\frac{9,76}{98+80n}[/tex]
P/S: nếu p có đáp án thì cách nhanh nhất là chia thử số mol oleum xem cái nào tròn thì lấy


Tiêu đề: Trả lời: Oleum
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:56:45 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
nH+ trong 10ml là 0,5*0,016 = 0,008
=> trong 200ml là = 0,16
số mol oleum là [tex]\frac{6,76}{98+80n}[/tex]

SO3 + H2O -->H2SO4
[tex]\frac{6,76}{98+80n}n[/tex]    => [tex]\frac{6,76}{98+80n}n[/tex]
Số mol H+
[tex]\frac{6,76}{49+40n}n[/tex] + [tex]\frac{6,76}{49+40n}[/tex] = 0,16
Bấm máy n=3
Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Oleum
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:59:20 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
[tex]n_S=n_{H_2SO4 sau} =n_{OH-} /2 =0,08[/tex]
=>[tex]n_{oleum}=\frac{0,08}{n+1}=\frac{9,76}{98+80n}[/tex]
P/S: nếu p có đáp án thì cách nhanh nhất là chia thử số mol oleum xem cái nào tròn thì lấy

6,76 chớ
P/s : bấm máy cũng ra tròn 3
k phải 4 như thuytien
 8-x 8-x


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Oleum
Gửi bởi: leaflife trong 11:01:21 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
6,76 chớ
P/s : bấm máy cũng ra tròn 3
k phải 4 như thuytien
 8-x 8-x
chuẩn 6,76
n=3


Tiêu đề: Trả lời: Oleum
Gửi bởi: thuytiena9 trong 11:03:01 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
á..xin lỗi, mình nhìn nhầm, đáp án là 3  ^-^