Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: vuvannam3181 trong 09:02:26 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20954Tiêu đề: Phương trình.
Gửi bởi: vuvannam3181 trong 09:02:26 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp mình bài phương trình này. Cảm ơn.
[tex]\sqrt{x^{2}-x+1}=\dfrac{x^3+2x^2-3x+1}{x^2+2}[/tex]
Mình dùng đổi biến không hoàn toàn đặt [tex]t=\sqrt{x^2-x+1},[/tex] nhưng mình cảm thấy nó không hay vì mình phải đoán mò ra ẩn phụ
Xin các bác trợ giúp cách khác.Tiêu đề: Trả lời: Phương trình.
Gửi bởi: Alexman113 trong 06:53:34 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp mình bài phương trình này. Cảm ơn.
[tex]\sqrt{x^{2}-x+1}=\dfrac{x^3+2x^2-3x+1}{x^2+2}[/tex]
Mình dùng đổi biến không hoàn toàn đặt [tex]t=\sqrt{x^2-x+1},[/tex] nhưng mình cảm thấy nó không hay vì mình phải đoán mò ra ẩn phụ
Xin các bác trợ giúp cách khác.
Nhiều khi cũng phải chấp nhận thôi bạn à, thi Đại Học bây giờ chủ yếu đa số là toàn "mẹo mực" không đấy, còn cái chuyện hay hay là không thì mình nên khuyên bạn suy nghĩ lại nhé.


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình.
Gửi bởi: vuvannam3181 trong 12:49:36 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
Không hẳn là vậy đâu chắc chắn thi không ra bài đánh đố đoán mò được.
Nó luân có con đường hay hơn cho ta nhưng chả tìm ra.


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình.
Gửi bởi: Alexman113 trong 07:47:05 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
không hẳn là vậy đâu chắc chắn thi không ra bài đánh đố đoán mò được
nó luân có con đường hay hơn cho ta nhưng chả tìm ra
Thế thì mình chịu bạn ạ, nói thật là mình dốt lắm chẳng biết gì nhiều đâu. À, cảnh cáo bạn lần chót về kiểu viết bài thế nhé, đọc lại tin nhắn mình đã gửi đi, chắc chắn bạn chưa đọc kĩ nội dung rồi.


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình.
Gửi bởi: vuvannam3181 trong 03:35:54 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
thái độ này thì bạn không nên làm quản trị.bạn hiểu chứ.