Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: abcd1234 trong 09:01:41 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20952Tiêu đề: máy phát điện-hsbh
Gửi bởi: abcd1234 trong 09:01:41 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
nối 2 đầu đoạn mạch gồm R=200 mắc nối tiếp với tụ điện C vào 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha lí tưởng. khi rôto của máy quay đều với v=200 vòng/phútthì CĐDĐ hiệu dụng trong đoạn mạch là I, quay v=400 vòng/phút thì i hiệu dụng là 2I[tex]\sqrt{2}[/tex], nếu quay v= 800 vòng/phút thì dung kháng của mạch là ?
mong thầy cô và các bạn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: máy phát điện-hsbh
Gửi bởi: leaflife trong 10:09:54 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
nối 2 đầu đoạn mạch gồm R=200 mắc nối tiếp với tụ điện C vào 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha lí tưởng. khi rôto của máy quay đều với v=200 vòng/phútthì CĐDĐ hiệu dụng trong đoạn mạch là I, quay v=400 vòng/phút thì i hiệu dụng là 2I[tex]\sqrt{2}[/tex], nếu quay v= 800 vòng/phút thì dung kháng của mạch là ?
mong thầy cô và các bạn giải giúp

cho I=1
[tex]Z=\sqrt{200^2+\frac{9}{400C^2.\pi^2}}=\frac{U}{I}=U[/tex]
[tex]Z'=\sqrt{200^2+\frac{9}{1600C^2.\pi^2}}=\frac{U'}{I'}=\frac{U}{\sqrt{2}}[/tex]
giải ra C=> [tex]Z_C=50\sqrt{2}[/tex]