Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: thuytiena9 trong 08:50:40 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20951Tiêu đề: bài tập N2 +H2
Gửi bởi: thuytiena9 trong 08:50:40 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
nhờ m.n chỉ giúp bằng phương pháp tăng giảm
cho hh N2 và H2 vào bình pứ có nhiệt độ không đổi. Sau thời gian pứ, áp suất khí trong bình giảm 5% so với áp suất đầu. Biết tỉ lệ số mol N2 pứ là 10%. Thành phần % về số mol N2 và H2 trong hh đầu là?
đap án :25% và 75%


Tiêu đề: Trả lời: bài tập N2 +H2
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:01:04 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
Cho N2 pư =1 => ban đầu N2 = 10
N2 + 3H2 --> 2NH3
10       x
1       3             2
9     x-3         2
p2/ p1 = n2/n1 = 0,95
8+x = 0,95(10 +x)
=> x = 30
=> N2 : 25%
H2: 75%


Tiêu đề: Trả lời: bài tập N2 +H2
Gửi bởi: leaflife trong 09:06:10 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
nhờ m.n chỉ giúp bằng phương pháp tăng giảm
cho hh N2 và H2 vào bình pứ có nhiệt độ không đổi. Sau thời gian pứ, áp suất khí trong bình giảm 5% so với áp suất đầu. Biết tỉ lệ số mol N2 pứ là 10%. Thành phần % về số mol N2 và H2 trong hh đầu là?
đap án :25% và 75%

cứ 2 mol nguyên liệu [tex](1,5H_2+0,5N_2)[/tex] thì cho ra lò [tex]1 molNH_3[/tex]=> giảm 1 mol
cho số mol trước =100 thì số mol giảm là 5=>tốn 2,5 mol [tex]N_2[/tex]=> [tex]n_{N_2}=2,5/0,1=25=>n_{H_2}=75[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập N2 +H2
Gửi bởi: thuytiena9 trong 09:44:12 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
mình chưq hiểu cái đoạn  '' => tốn 2.5 mol N2  '' trở về sau á, giảng lại giúp tiên đc ko?  :D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập N2 +H2
Gửi bởi: leaflife trong 10:39:55 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
mình chưq hiểu cái đoạn  '' => tốn 2.5 mol N2  '' trở về sau á, giảng lại giúp tiên đc ko?  :D
mình có mở ngoặc [tex]0,5N_2[/tex] á!
số mol [tex]N_2[/tex] phản ứng bằng một nửa số mol khí giảm