Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dumhip_bh trong 07:21:55 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20947Tiêu đề: Bài điện xoay chiều LC mắc song song
Gửi bởi: dumhip_bh trong 07:21:55 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
Em gặp bài này 2 lần rồi trong các đề thi thử(số liệu không đổi) nhưng vẫn làm không ra giống đáp số, bài như sau:
Mắc song song một cuộn dây thuần cảm có  [tex]L=1/\pi (mH)[/tex] với tụ điển [tex]C=100/\pi (\mu F)[/tex] để tạo thành mạch điện AB. Đặt vào 2 đầu mạch điện hiệu điện thế xoay chiều [tex]u=100\sqrt{2}cos(100\pi t)(mV)[/tex]. Đúng lúc cường độ dòng điện trong cuộn dây bằng nửa giá trị cực đại thì ngắt nguồn khỏi mạch AB. Tìm cường độ dòng điện cực đại qua L lúc sau
[tex]A.0,5\sqrt(2)A B.0,5\sqrt(3)A C.\sqrt(2)A D.\sqrt(3)A[/tex]

Em giải thế này:
ZC=ZL=0,1[tex]\Omega[/tex]
I0c=I0l=[tex]\sqrt(2)[/tex]
Khi il=1/2*I0l thì ic=-1/2*I0c và u=[tex]\frac{\sqrt3}{2}U=\frac{sqrt6}{20}[/tex](V)
Ngắt nguồn ra lúc này thì 2i sẽ cùng chiều nên cường độ tức thời là [tex]\sqrt2[/tex] (hoặc [tex]-\sqrt2[/tex])
Theo bảo toàn năng lượng gọi cường độ max lúc sau là I thì:
[tex]\frac{1}{2}LI^{2}=\frac{1}{2}LI_{0}^{2}+\frac{1}{2}C*\frac{\sqrt6}{20}^{2}[/tex]
[tex]\Rightarrow I=\sqrt{\frac{4003}{2000}}\approx \sqrt2\Rightarrow C[/tex]

Em giải có chỗ nào bị điên điên thầy cô chỉ giúp em nha [-O< liệu có khi nào ngắt nguồn ra thì u=0 V  *-:)
Em cảm ơn rất nhìu :D