Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hongminh18 trong 06:57:27 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20929Tiêu đề: Xin giúp về con lắc đơn và ĐXch ( ĐH Vinh lần cuối)
Gửi bởi: hongminh18 trong 06:57:27 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
Thầy cô và các bạn giải dùm. Xin cám ơn nhiếu. .

1. Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ dài l = 1m,  đầu trên cố định, đầu dưới có treo quả cầu khối lượng m. Kéo vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng một góc 0,15 rad  rồi thả nhẹ để vật dao động điều hoà. Con lắc dao động trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc với  B = 0,75 T,  lấy  g = 10 m/s2. Suất điện động cực đại xuất hiện giữa hai đầu dây kim loại là
A. 0,36 V.                  B. 0,72 V.                     C. 0,18 V.                    D. 2,34 V.

2. Đặt điện áp u = U0cos 100[tex]\pi[/tex]t vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm), M là điểm nối giữa R và L. Điện áp tức thời của đoạn mạch AM(chứa R) và MB(chứa L và C) tại thời điểm t1  là uAM =60 V, uMB = 15[tex]\sqrt{7}[/tex]V và tại thời điểm t2  là  uAM= 40[tex]\sqrt{3}[/tex]V, uMB= 30 V. Giá trị của U0 bằng

A.  100 V                           B. 50[tex]\sqrt{2}[/tex]V            C. 25[tex]\sqrt{2}[/tex] V   D. 100[tex]\sqrt{2}[/tex]V


                               


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp về con lắc đơn và ĐXch ( ĐH Vinh lần cuối)
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:26:38 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
câu 2
Xin hướng dẫn thôi nha
vì LC thuần nên uR và uLC sẽ vuông pha
vậy có
[tex]\frac{u_R^{2}}{U_R{2}} + \frac{u_{LC}^{2}}{U_{LC}^{2}}[/tex]=1
Với 2 cặp giá trị ở 2 thời điểm => hệ phương trình rồi tính được UR và ULC
bây giờ tính U đơn giản rồi !!!
chúc bạn tính toán thành công


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp về con lắc đơn và ĐXch ( ĐH Vinh lần cuối)
Gửi bởi: tabaothang97@gmail.com trong 08:19:42 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
mình giúp cho bạn câu 1:
từ thông phi=B.l^2.(anpha)/2
e=-(phi)'(t)=B.l^2.(anpha)'/2=B.l^2.w.(anpha)/2
Eo=B.l^2.w.(anpha)o/2=0.18V


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp về con lắc đơn và ĐXch ( ĐH Vinh lần cuối)
Gửi bởi: hongminh18 trong 08:34:41 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
Ở câu 1, mình ra đáp án A , không biết sai ở chỗ nào , các bạn chỉ giúp dùm :
 
[tex]\phi[/tex]= BS cos [tex]\omega[/tex]t
e = -[tex]\ \phi '[/tex]= [tex]\omega[/tex]BS  sin [tex]\omega[/tex]t
                        với S = diện tích hình quạt = [tex]\frac{1}{2}l^{2}(2\alpha _{0}[/tex])

   [tex]\Rightarrow[/tex]E0 = [tex]\omega[/tex]BL2.[tex]\alpha _{0}[/tex]
              =[tex]\sqrt{\frac{g}{l}}[/tex] .B .l2 .[tex]\alpha _{0}[/tex] = [tex]\sqrt{\frac{10}{1}}[/tex]x0.75 x 1 x 0,15 = 0,3557 V
Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp về con lắc đơn và ĐXch ( ĐH Vinh lần cuối)
Gửi bởi: hongminh18 trong 08:46:41 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
tabaothang97@gmail.com cho mình hỏi : diện tích hình quạt thì góc là [tex]\alpha _{0}[/tex] hay là 2[tex]\alpha _{0}[/tex] ?Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp về con lắc đơn và ĐXch ( ĐH Vinh lần cuối)
Gửi bởi: hongminh18 trong 09:05:25 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
Nếu bài này ta dùng CT : E = B.l.v = B.l.[tex]\alpha '[/tex].l    
         [tex]\alpha '[/tex] (là đạo hàm của góc quay)  = [tex]\omega .\alpha[/tex]
               [tex]\Rightarrow[/tex] E = B.l.[tex]\omega .\alpha[/tex].l = B.l2.[tex]\omega .\alpha[/tex]
                E0 = B.l2[tex]\omega .\alpha_{0}[/tex]
                    = B.l2.[tex]\sqrt{\frac{g}{l}}[/tex]. [tex]\alpha _{0}[/tex]

 cũng ra đáp án A.
  

Thầy mod ơi, giúp dùm đi ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp về con lắc đơn và ĐXch ( ĐH Vinh lần cuối)
Gửi bởi: superburglar trong 09:19:55 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
Ở câu 1, mình ra đáp án A , không biết sai ở chỗ nào , các bạn chỉ giúp dùm :
 
[tex]\phi[/tex]= BS cos [tex]\omega[/tex]t
e = -[tex]\ \phi '[/tex]= [tex]\omega[/tex]BS  sin [tex]\omega[/tex]t
                        với S = diện tích hình quạt = [tex]\frac{1}{2}l^{2}(2\alpha _{0}[/tex])

   [tex]\Rightarrow[/tex]E0 = [tex]\omega[/tex]BL2.[tex]\alpha _{0}[/tex]
              =[tex]\sqrt{\frac{g}{l}}[/tex] .B .l2 .[tex]\alpha _{0}[/tex] = [tex]\sqrt{\frac{10}{1}}[/tex]x0.75 x 1 x 0,15 = 0,3557 Vbạn xem bài giải tương tự nhé. Chúc bạn học tốt ^^
Link đây bạn. Cho mình sorry nha :-p : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7756.0;


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp về con lắc đơn và ĐXch ( ĐH Vinh lần cuối)
Gửi bởi: tabaothang97@gmail.com trong 02:07:10 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
chỉ là 1 anpha thôi nhé