Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Kate Spencer trong 05:21:21 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20926Tiêu đề: Bài tập về giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Kate Spencer trong 05:21:21 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
Ở mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn sóng A, B cách nhau 18cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = a.cos[tex]20\pi t[/tex]. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM là:
A. 5 cm
B. 7,5 cm
C. 2,5 cm
D. 4 cm

Mọi người giúp em bài tập này với ạ! Em cảm ơn mọi người rất nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: leaflife trong 10:57:03 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
M cùng pha với A ==> [tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi AM}{\lambda }=k2\pi[/tex], cái k ở đây bạn sẽ suy ra đc từ trên.

đây là giao thoa sóng nên công thức này không còn đúng nữa!

mình giải như sau
M thuộc cự đại bậc 3 (lấy 18/5)
=>[tex]d_2-d_1=15[/tex]
M cùng pha nguồn=> [tex]\pi \frac{d_1+d_2}{\lambda }=2k \pi[/tex]
[tex]\Rightarrow d_1+d_2=10k[/tex]
giải hệ [tex]\Rightarrow d_1=5k-7,5\geq 2,5[/tex]
chọn C