Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: abcd1234 trong 04:03:50 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20923Tiêu đề: điện xoay chiều-hsbh
Gửi bởi: abcd1234 trong 04:03:50 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
đặt điện áp xoay chiều U=220V vào 1 dụng cụ P thì thấy dòng điện I= 0,25A và sớm pha [tex]\pi[/tex]/3 so với điện áp. cũng điện áp trên nếu đặt vào dụng cụ Q thì vẫn có I=0,25A nhưng dòng điện cùng pha với điện áp. cường độ dòng điện khi mắc điện áp vào mạch chứa P,Q nối tiếp là ???
mong thầy cô và các bạn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều-hsbh
Gửi bởi: leaflife trong 04:16:02 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
đặt điện áp xoay chiều U=220V vào 1 dụng cụ P thì thấy dòng điện I= 0,25A và sớm pha [tex]\pi[/tex]/3 so với điện áp. cũng điện áp trên nếu đặt vào dụng cụ Q thì vẫn có I=0,25A nhưng dòng điện cùng pha với điện áp. cường độ dòng điện khi mắc điện áp vào mạch chứa P,Q nối tiếp là ???
mong thầy cô và các bạn giải giúp

[tex]Z_P=Z_Q=880[/tex]
bạn vẽ giản đồ ra [tex]Z_{PQ}=880 \sqrt{3}[/tex]
=>[tex]I= \sqrt{3}/12[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều-hsbh
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:22:50 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
đặt điện áp xoay chiều U=220V vào 1 dụng cụ P thì thấy dòng điện I= 0,25A và sớm pha [tex]\pi[/tex]/3 so với điện áp. cũng điện áp trên nếu đặt vào dụng cụ Q thì vẫn có I=0,25A nhưng dòng điện cùng pha với điện áp. cường độ dòng điện khi mắc điện áp vào mạch chứa P,Q nối tiếp là ???
mong thầy cô và các bạn giải giúp

[tex]Z_P=Z_Q=880[/tex]
bạn vẽ giản đồ ra [tex]Z_{PQ}=880 \sqrt{3}[/tex]
=>[tex]I= \sqrt{3}/12[/tex]

Cũng có thể tưởng tượng nhanh
Zp = ZQ lại lệch 60 độ => tam giác đều
=> cái cạnh chéo hbh = 2. đường cao = căn 3. cạnh = 880 căn 3