Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: abcd1234 trong 03:46:58 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20922Tiêu đề: mach LC-hsbh
Gửi bởi: abcd1234 trong 03:46:58 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
hai mạch gồm các tụ và cuộn dây giống nhau.mạch 1 gồm 2 tụ ghép song song, mach 2 gồm 2 tụ ghép nối tiếp. ban đầu các bộ tụ được tích điện bởi cùng một nguồn không đổi. khi điện áp trên mỗi tụ bằng nhau và bằng E/4 thì tỉ số năng lượng từ của 2 mạch = ??
mong thầy cô và các bạn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: mach LC-hsbh
Gửi bởi: leaflife trong 04:07:03 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
hai mạch gồm các tụ và cuộn dây giống nhau.mạch 1 gồm 2 tụ ghép song song, mach 2 gồm 2 tụ ghép nối tiếp. ban đầu các bộ tụ được tích điện bởi cùng một nguồn không đổi. khi điện áp trên mỗi tụ bằng nhau và bằng E/4 thì tỉ số năng lượng từ của 2 mạch = ??
mong thầy cô và các bạn giải giúp
cho E=1
cho bộ nối tiếp có c_1=1  thì bộ song song có C_2=4
=> năng lượng các bộ là W_1=0,5, W_2=2
khi U=0,25 thì [tex]\frac{W_{L1}}{W_{L2}}=\frac{2.W_1-C_1U^2}{2W_2-C_2.U^2}=1/4[/tex]