Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: abcd1234 trong 02:54:14 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20919Tiêu đề: dao động tắt dần con lắc đơn-hsbh
Gửi bởi: abcd1234 trong 02:54:14 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
một con lắc dao động tắt dần, sau mỗi chu kì biên độ dao động giảm 5%, phần năng lượng mà con lắc còn lại sau 2 dao động liên tiếp so với trước đó bằng??
mong thầy cô và các bạn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: dao động tắt dần con lắc đơn-hsbh
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:02:53 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
[tex]\frac{W2}{W1}=(\frac{A2}{A1})^{2}[/tex] = [tex]0,95^{2}[/tex]= 0,9025
Lần thứ 2 => 0,9025^2 = 0,8145
hay W2= 81,45% W1
cũng nghĩa là giảm 18,55%