Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngotiendat04 trong 01:27:21 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20918Tiêu đề: bài tập giữ con lắc cần giải đáp
Gửi bởi: ngotiendat04 trong 01:27:21 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
Câu 9: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật dao động điều hòa với biên độ A . Khi vật đi qua vị trí cân
bằng người ta giữ chặt lò xo ở vị trí cách điểm treo của lò xo một đoạn bằng 3/ 4 chiều dài của lò xo lúc đó.
Biên độ dao động của vật sau đó bằng
A. 2A        B. (A can 2) / 2.      C. A/ 2.       D. A .


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giữ con lắc cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:26:55 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
Câu 9: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật dao động điều hòa với biên độ A . Khi vật đi qua vị trí cân
bằng người ta giữ chặt lò xo ở vị trí cách điểm treo của lò xo một đoạn bằng 3/ 4 chiều dài của lò xo lúc đó.
Biên độ dao động của vật sau đó bằng
A. 2A        B. (A can 2) / 2.      C. A/ 2.       D. A .


Xem trong file đính kèm