Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hs_hsbh trong 01:01:15 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20916Tiêu đề: Mắc các tải thuần trở đôí xứng tam giac vao 3 dây pha cua mạng điện xoay
Gửi bởi: hs_hsbh trong 01:01:15 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
Mắc các thuần trở đôí xứng tam giác vào 3 dây pha cua mang điện xoay chjêù 3 pha.biết toàn tải tiêu thụ côg suất 600W nếu đứt 1 dây pha thì toàn taỉ tiêu thụ côg suất là      A.200w   B.400W   C.300w   D.500w             mog moi ng giup e voi.em xin cam on


Tiêu đề: Trả lời: Mắc các tải thuần trở đôí xứng tam giac vao 3 dây pha cua mạng
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 03:09:36 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
Mắc các thuần trở đôí xứng tam giác vào 3 dây pha cua mang điện xoay chjêù 3 pha.biết toàn tải tiêu thụ côg suất 600W nếu đứt 1 dây pha thì toàn taỉ tiêu thụ côg suất là      A.200w   B.400W   C.300w   D.500w             mog moi ng giup e voi.em xin cam on

Ban đầu mỗi tải tiêu thụ một công suất bằng: [tex]P = \frac{600}{3} = 200[/tex]

Ban đầu mạch là R // R // R
Khi đứt một day pha thì mạch thở thành R // ( R nt R3 )

Công suất tiêu thụ lúc này: P' = [tex]\frac{U^{2}}{R} + \frac{U^{2}}{R + R} =\frac{3}{2}\frac{U^{2}}{R} = \frac{3}{2}.200 = 300 W[/tex]