Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Kate Spencer trong 09:53:58 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20909Tiêu đề: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Kate Spencer trong 09:53:58 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
Mọi người giúp mình bài này với! Cảm ơn mọi người!
Cho 2 nguồn A, B cách nhau 8cm. Về 1 phía của AB lấy thêm 2 điểmC, D sao cho CD = 4cm và hợp thành hình thang cân ABCD. Biết bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 1 cm. Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên CD có 5 điểm dao động với biên độ Max
A. 2[tex]\sqrt{2}[/tex] cm
B. 3[tex]\sqrt{5}[/tex] cm
C. 4 cm
D. 6[tex]\sqrt{2}[/tex] cm


P/s : đánh đề cho cẩn thận


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: leaflife trong 10:07:38 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
Mọi người giúp mình bài này với! Cảm ơn mọi người!
Cho 2 nguồn A, B cách nhau 8cm. Về 1 phía của AB lấy thêm 2 điểmC, D sao cho CD = 4cm và hợp thành hình thang ABCD. Biết bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 1 cm. Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên CD có 5 điểm dao động với biên độ Max
A. 2[tex]\sqrt{2}[/tex] cm
B. 3[tex]\sqrt{5}[/tex] cm
C. 4 cm
D. 6[tex]\sqrt{2}[/tex] cm
CD cao nhất khi có cùng trung trực với AB
khi đó đầu mút C(hoặcD) sẽ ứng với k=2
bạn vẽ hình=> [tex]\sqrt{6^2+h^2}-\sqrt{2^2+h^2}=2[/tex]
tới đay bạn có thể dung tìm nghiệm nhưng sẽ rất lâu!nhanh nhất bạn bê đáp án vào thử sẽ  thấy B thỏa mãn
chọnB