Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vuvannam3181 trong 09:28:41 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20906Tiêu đề: bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: vuvannam3181 trong 09:28:41 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giải giúp mình bài điện xoay chiều khó này.thank you!                                                                           
Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cosωt(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C biến thiên. Khi C = C1 = C0 thì dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp u góc φ1 và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 150V. Khi C = C2 = C0/3 thì dòng điện sớm pha hơn điện áp u góc φ2 = 900 - φ1 và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 50V. Giá trị của U0 là:
    A. 1005 V.   B. 505 V.   C. 100 V.   D. 1002 V.


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: leaflife trong 10:00:29 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giải giúp mình bài điện xoay chiều khó này.thank you!                                                                           
Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cosωt(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C biến thiên. Khi C = C1 = C0 thì dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp u góc φ1 và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 150V. Khi C = C2 = C0/3 thì dòng điện sớm pha hơn điện áp u góc φ2 = 900 - φ1 và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 50V. Giá trị của U0 là:
    A. 1005 V.   B. 505 V.   C. 100 V.   D. 1002 V.

rất quen thuộc, lấy ý tưởng từ đề 2013
cho nhàn hạ tính toán, bắn ngay Z_{C1}=1=>Z_{C2}=3
*sau khi giảm C thì Ud giảm 3 lần => Z tăng 3 lần=>[tex]9(R^2+(Z_L-1)^2)=R^2+(Z_L-3)^2[/tex]
          =>[tex]R^2=1,5L-L^2[/tex]
*mặt 2 dòng vuông pha=>[tex]tan\varphi _1.tan\varphi _2=-1[/tex]
           =>[tex]\frac{Z_L-1}{R}.\frac{Z_L-3}{R}=-1[/tex]
giải hệ=> [tex]R=0,6; Z_L=1,2[/tex]
tới đây đơn giản rồi! thay trở lại phương trình Ud bạn tìm được [tex]U_0=50 \sqrt{5}[/tex]
(có vẻ không có đáp án thì phải!!!!! nhưng nếu hỏi đáp án gần nhất thì sẽ là C)


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:15:52 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giải giúp mình bài điện xoay chiều khó này.thank you!                                                                           
Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cosωt(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C biến thiên. Khi C = C1 = C0 thì dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp u góc φ1 và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 150V. Khi C = C2 = C0/3 thì dòng điện sớm pha hơn điện áp u góc φ2 = 900 - φ1 và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 50V. Giá trị của U0 là:
    A. 1005 V.   B. 505 V.   C. 100 V.   D. 1002 V.

rất quen thuộc, lấy ý tưởng từ đề 2013
cho nhàn hạ tính toán, bắn ngay Z_{C1}=1=>Z_{C2}=3
*sau khi giảm C thì Ud giảm 3 lần => Z tăng 3 lần=>[tex]9(R^2+(Z_L-1)^2)=R^2+(Z_L-3)^2[/tex]
          =>[tex]R^2=1,5L-L^2[/tex]
*mặt 2 dòng vuông pha=>[tex]tan\varphi _1.tan\varphi _2=-1[/tex]
           =>[tex]\frac{Z_L-1}{R}.\frac{Z_L-3}{R}=-1[/tex]
giải hệ=> [tex]R=0,6; Z_L=1,2[/tex]
tới đây đơn giản rồi! thay trở lại phương trình Ud bạn tìm được [tex]U_0=50 \sqrt{5}[/tex]
(có vẻ không có đáp án thì phải!!!!! nhưng nếu hỏi đáp án gần nhất thì sẽ là C)

Tự cho đại lượng
T đang định post bài về cách làm này giới thiệu như bài hôm qua của bạn