Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vuvannam3181 trong 09:10:50 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20902Tiêu đề: bài điện xoay chiều khó.
Gửi bởi: vuvannam3181 trong 09:10:50 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
bài điện xoay chiều khó nhờ mọi người giải đáp giùm em.thank you   !!!!!                                                                  Câu 4: Cho đoạn mạch AB gồm AM chứa điện trở thuần, MN chứa cuộn cảm thuần L, NB chứa tụ điện C             có điện dung C thay đổi được. Điện áp u AB = U2cos[tex]\omega[/tex]
t (V). Điều chỉnh điện dung C để điện áp trên tụ đạt cực đâị, khi đó điện áp tức thời cực đại trên R là 12a. Biết khi điện áp hai đầu mạch là 16a thì điện áp tức thời hai đầu tụ là 7a. Chọn hệ thức đúng: 
    A. 4R = 3[tex]\omega[/tex]
L.   B. 3R = 4[tex]\omega[/tex]
L.   C. R = 2[tex]\omega[/tex]
L.   D. 2R = [tex]\omega[/tex]
L.


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều khó.
Gửi bởi: leaflife trong 09:35:10 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
bài điện xoay chiều khó nhờ mọi người giải đáp giùm em.thank you   !!!!!                                                                  Câu 4: Cho đoạn mạch AB gồm AM chứa điện trở thuần, MN chứa cuộn cảm thuần L, NB chứa tụ điện C             có điện dung C thay đổi được. Điện áp u AB = U2cos[tex]\omega[/tex]
t (V). Điều chỉnh điện dung C để điện áp trên tụ đạt cực đâị, khi đó điện áp tức thời cực đại trên R là 12a. Biết khi điện áp hai đầu mạch là 16a thì điện áp tức thời hai đầu tụ là 7a. Chọn hệ thức đúng: 
    A. 4R = 3[tex]\omega[/tex]
L.   B. 3R = 4[tex]\omega[/tex]
L.   C. R = 2[tex]\omega[/tex]
L.   D. 2R = [tex]\omega[/tex]
L.

khi [tex]u=16=u_{RL}+u_C=>u_{RL}=9[/tex] =>=>[tex]\left(\frac{16}{U_0} \right)^2+\left( \frac{9}{U_{RL0}}\right)^2=1[/tex]
mặt khác [tex]u_{RL}[/tex] vuông u=>[tex]\left( \frac{1}{U_0}\right)^2+\left(\frac{1}{U_{RL0}} \right)^2=\frac{1}{12^2}[/tex]

giải hệ[tex]=> U_{RL0}=15=>U_L=9[/tex]
chọn B

P/S: bạn đánh đề bài hoa mắt quá :.)) :.))