Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vuvannam3181 trong 08:51:38 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20899Tiêu đề: bài giao thoa yang khó
Gửi bởi: vuvannam3181 trong 08:51:38 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giải giúp em.thank you!                                                                                                                     Câu 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Nguồn sáng hỗn hợp dùng trong thí nghiệm phát ra hai bức xạ đơn sắc lamda1 = 0,5 um và lamda2 = 0,7 um.Trên màn, giữa hai điểm M, N ở hai bên vân trung tâm và cách đều vân trung tâm một khoảng 7mm quan sát được tổng số vân sáng và tối là:
    A. 45.   B. 40.   C. 47.   D. 43.


Tiêu đề: Trả lời: bài giao thoa yang khó
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 09:24:28 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giải giúp em.thank you!                                                                                                                     Câu 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Nguồn sáng hỗn hợp dùng trong thí nghiệm phát ra hai bức xạ đơn sắc lamda1 = 0,5 um và lamda2 = 0,7 um.Trên màn, giữa hai điểm M, N ở hai bên vân trung tâm và cách đều vân trung tâm một khoảng 7mm quan sát được tổng số vân sáng và tối là:
    A. 45.   B. 40.   C. 47.   D. 43.


Bài này không khó nhưng dài quá
Hướng giải: Với bài này ta phải tìm số vân sáng và vân tối của từng bức xạ rồi lại phải trừ những vân sáng và vân tối trùng

[tex]i = \frac{\lambda D}{a}[/tex]
Thay số tìm đc i1 = 0,5mm, i2 = 0,7 mm

Áp dụng công thức tìm số vân sáng vân tối quan sát được trong miền giao thoa có bề rộng L
[tex]\frac{-L}{2i} \leq N sang \leq \frac{L}{2i}[/tex]
[tex]\frac{-L}{2i} - \frac{1}{2}\leq N toi \leq \frac{L}{2i} - \frac{1}{2}[/tex]

Thay số từng trường hợp tìm đc
Số vân sáng của [tex]\lambda _{1}[/tex] = 15
Số vân tối của [tex]\lambda _{1}[/tex] = 14
Số vân sáng của [tex]\lambda _{2}[/tex] = 11
Số vân tối của [tex]\lambda _{2}[/tex] = 10

Số vân sáng trùng
[tex]\frac{k1}{k2} = \frac{7}{5} = \frac{14}{10}[/tex] => bị trùng 3 vân sáng ( 2 vân cộng với vân trung tâm là 3 )

Số vân tối trùng:
[tex]\frac{2k_{2}+1}{2k_{1}+1} = \frac{5}{7}[/tex]
Nhân chéo biến đổi được: 5k1 - 7k2 = 1
Nhẩm thấy có các cặp số thỏa mãn:
k1 = 3, k2 = 2
k1 = 10, k2 = 7
=> bị trùng 2 vân tối


Tổng số vân sáng và vân tối quan sát đc là: 15+14+11+10 - 3 - 2 = 45 vân