Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Flowerlady410 trong 03:21:19 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20878Tiêu đề: Câu hỏi về điện xoay chiều
Gửi bởi: Flowerlady410 trong 03:21:19 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
 Công suất của dòng điện xoay chiều trên đoạn mạch RLC ghép nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do
A. điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện biến đổi lệch pha đối với nhau.
B. có hiện tượng cộng hưởng trên đoạn mạch.
C. một phần điện năng tiêu thụ trong tụ.
D. trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng.

Đáp án là A nhưng mình thấy khi mạch công hưởng, cos[tex]\alpha[/tex]=1,vẫn đúng giả thiết mà.Mọi ng giải đáp giúp


Tiêu đề: Trả lời: Câu hỏi về điện xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:25:17 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
Theo t nghĩ người ra đề ý của học chắc là
Lệch pha nhau => tính đến chuyện cos phi khác 1 ( =1 coi là cùng pha) => giải thiết đúng
=> đáp án A
cos phi = 1 thì P = UI chứ k phải nhỏ hơn nhá
B. sai vì như thế giả thiết sai
C. sai. cộng hưởng cũng tiêu thụ => giả thiết lại sai
D.tương tự gt như câu C