Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Kate Spencer trong 01:01:42 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20875Tiêu đề: Bài tập về sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Kate Spencer trong 01:01:42 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
Thầy cô và các bạn giúp em những bài tập nhé!
1. Tại 2 điểm A, B cách nhay 40cm trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp cùng pha với bước sóng là 2cm. M là điểm thuộc trung trực của AB sao cho AMB là tam giác cân. Tìm số điểm đứng yên trên MB
A. 19   B.20  C. 21  D. 40
2. Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng S1, S2 giống hệt nhau và đặt cách nhau một đoạn 13cm, bước sóng do 2 nguồn gây ra trên mặt chất lỏng bằng 4cm. Gọi O là trung điểm của S1S2. Trên mặt chất lỏng xét đường tròn tâm O bán kính R=4cm có bn điểm cực đại giao thoa nằm trên đường tròn?
A. 8     B. 6   C. 10    D.12
Cảm ơn mọi người rất nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 01:29:18 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
Thầy cô và các bạn giúp em những bài tập nhé!
1. Tại 2 điểm A, B cách nhay 40cm trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp cùng pha với bước sóng là 2cm. M là điểm thuộc trung trực của AB sao cho AMB là tam giác cân. Tìm số điểm đứng yên trên MB
A. 19   B.20  C. 21  D. 40
2. Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng S1, S2 giống hệt nhau và đặt cách nhau một đoạn 13cm, bước sóng do 2 nguồn gây ra trên mặt chất lỏng bằng 4cm. Gọi O là trung điểm của S1S2. Trên mặt chất lỏng xét đường tròn tâm O bán kính R=4cm có bn điểm cực đại giao thoa nằm trên đường tròn?
A. 8     B. 6   C. 10    D.12
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bài 1: đơn giản chỉ là đi tìm số đường cực tiểu rồi chia 2

Bài 2: Như vậy là R < OA, bạn cứ tìm số CĐ trên AB như thường, trừ đi 1 CĐ trung tâm, rồi chia 2 để xem mỗi bên có bao nhiêu CĐ. Cá nhân mình gặp loại này thì hay vẽ hình ra rồi dùng các tính chất hình học để xét thôi  :D :D :D

Gọi gđiểm của đường tròn và AB là M,N. Bạn xem M,N có thuộc CĐ hay ko

Sẽ có 2 trường hợp thế này

TH1: CĐ đi qa M,N ==> cộng thêm 2 nhé

TH2: CĐ ko đi qa M,N ==>ko tính 2 điểm này


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Libra.soo trong 01:30:04 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
2. Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng S1, S2 giống hệt nhau và đặt cách nhau một đoạn 13cm, bước sóng do 2 nguồn gây ra trên mặt chất lỏng bằng 4cm. Gọi O là trung điểm của S1S2. Trên mặt chất lỏng xét đường tròn tâm O bán kính R=4cm có bn điểm cực đại giao thoa nằm trên đường tròn?
A. 8     B. 6   C. 10    D.12
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
[/quote]
...................
Xét đường tròn tâm O có đường kính bằng 8 (đường tròn cắt AB tại 2 điểm M,N)
Số cực đại trên MN là:
 [tex]\frac{-MN}{\lambda}[/tex] [tex]\leq k \leq \frac{MN}{\lambda}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \frac{-8}{4}\leq K\leq \frac{8}{4} \Leftrightarrow -2 \leq k \leq 2[/tex]
Ta thấy tại k=2(nguyên) chính là M,k=-2 là N => trên đường tròn có 8 cực đại.