Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Kate Spencer trong 11:09:39 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20872Tiêu đề: Bài tập giao thoa sóng cơ khó
Gửi bởi: Kate Spencer trong 11:09:39 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
Các thầy cô và các bạn giúp mình giải bài tập này nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Trên mặt thoáng của 1 chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A, B cùng pha dao động u1=u2=acos[tex]\omega t[/tex],  bước sóng của mỗi nguồn là [tex]\lambda[/tex]. BiếtAB=4[tex]\lambda[/tex]cm. Hỏi trên đoạn AB có bn điểm dao động vs biên độ a[tex]\sqrt{2}[/tex]
A. 16  B. 12  C. 10  D.5


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng cơ khó
Gửi bởi: tiepdv trong 11:20:38 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
bạn gọi điểm M cách 2 nguồn d1 và d2.rồi viết phương trình tổng hợp sóng tại M => Cho biên độ tổng hợp ý bằng a căn 2 => tập hợp các điểm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng cơ khó
Gửi bởi: Kate Spencer trong 12:07:33 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
Mình có 1 điều thắc mắc: Theo công thức [tex]\frac{-AB}{\lambda } < k < \frac{Ab}{\lambda }[/tex] thì -4<k<4 suy ra k=7 nhưng khi vẽ hình và đếm thì có 8 điểm cực đại. Tại sao lại như vậy? Mọi người giải thích giúp m với. Cảm ơn mọi người rất nhiều


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng cơ khó
Gửi bởi: leaflife trong 12:08:53 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
mình nhầm đấy nhé! :-\ :-\
trên AB chỉ có 7 điểm dao động cực đại=>có 14 điểm
cộng với 2 điểm tại 2 nguồn nữa là 16
sorry


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng cơ khó
Gửi bởi: tiepdv trong 12:29:45 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
Mình có 1 điều thắc mắc: Theo công thức [tex]\frac{-AB}{\lambda } < k < \frac{Ab}{\lambda }[/tex] thì -4<k<4 suy ra k=7 nhưng khi vẽ hình và đếm thì có 8 điểm cực đại. Tại sao lại như vậy? Mọi người giải thích giúp m với. Cảm ơn mọi người rất nhiều

bạn đếm nhầm thôi, à cái đường trung trực AB cũng là cực đại đấy, với điều kiện k bạn viết trên thì sẽ ko tính 2 nguồn, bạn vẽ lại xem  :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng cơ khó
Gửi bởi: leaflife trong 12:33:07 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
Mình có 1 điều thắc mắc: Theo công thức [tex]\frac{-AB}{\lambda } < k < \frac{Ab}{\lambda }[/tex] thì -4<k<4 suy ra k=7 nhưng khi vẽ hình và đếm thì có 8 điểm cực đại. Tại sao lại như vậy? Mọi người giải thích giúp m với. Cảm ơn mọi người rất nhiều

đây là hình ảnh thực tế
từ phần mềm phong thí nghiệm ảo
(do máy tính có tính đến sự giảm biên độ do truyền sóng nên biên độ chỉ mang tính tương đối)
các điểm dao động cực đại mình đánh dấu xanh lá
2 nguồn mình tô đỏ
7 điểm dao động cực đại